Trehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-25

Fredningsnr.
30259

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Midterste af Trehøje, 4 x 18 m. Nordsiden afgravet; større hul Fælles kort for 3025-10, 9, 8. Tingl.: Sølvbæger Afmærkn.: MS 1893 Midterste af Trehøje, 4 x 18 m. Nordsiden afgravet; større hul i midten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1863 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1863 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Bakke ligge Trehøiene [sb.24-26] samlede i Retning V.Nv.- Ø.Sø. paa et fra den sydl. Side 158' langt, i den ø.sø. Ende 40' og i den v.n.v. Ende 32' bredt Areal. Den midterste Høi [sb.25] er 12 1/2' høi, 59' i Diameter V.Nv.- Ø.Sø. Der er gravet i den sydlige Side ved Toppen, hvor i 1863 Mno. 21038- 21043 fandtes. Sværdet laa mellem Stene og ved Siden af et Lerkar, som indeholdt brændte Ben og de andre Sager. Alle tre høie [sb.24-26] ere lidt afskaarne ved Foden paa Nordsiden. Fredlysning foreslaaet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midterste af "Trehøje", 4 x 18 m., Nordsiden afgravet; større Hul i Midten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj (i midten). Højen måler ca 4x18x18 m, foroven er en større, rundet fordybning ca 2x2x1 m dybt, tilgroet. Der er flere rævegrave. Beskrivelse, beliggenhed, ejer, se 3025.8. ** Seværdighedsforklaring ** Trehøje (3 tætliggende gravhøje nu skjult i krat) højt i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)