Trehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-26

Fredningsnr.
30258

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3025-10, 9, 8. Tingl.: Sølvbæger Afmærkn.: MS 1893 Vestlige af Trehøje, 2,5 x 11 m. Nordsiden afgravet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Bakke ligge Trehøiene [sb.24-26] samlede i Retning V.Nv.- Ø.Sø. paa et fra den sydl. Side 158' langt, i den ø.sø. Ende 40' og i den v.n.v. ende 32' bredt Areal. Den vestligste Høi [sb.26] er 8 5/12' høi. Diameter V.Nv.- Ø.Sø. 49'. Ø.Nø.- V.Sv. 32'. Alle tre Høie [sb.24-26] ere lidt afskaarne ved Foden paa Nordsiden. Fredlysning foreslaaet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestligste af "Trehøje", 2 1/2 x 11 m., Nordsiden afgravet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Trehøje (mod V). De 3 høje ligger meget tæt og er tæt bevokset med næsten uigennemtrængeligt krat. Det ser næsten ud til at de er bygget sammen med fælles fod, der også kan skyldes erosion/ældre jorddynger. Mod NNØ er højfoden afgravet og der er en lavning i terrænet, hvor der ligger kvas og ældre markredsk. Måltagning og beskrivelse næsten umulig, der gror kun græs på en del af V-siden af 3025.8 og på lidt af toppen på 3025.9 ellers tæt krat. Kunne ved pleje blive ***. Mål som kort antagelig ca 2,5x11x11 m. Den ligger ca 250 m fra privat grusvej, ca 300 m fra offentlig vej, ret højt i terræn. Navn og adresse på berejserblanket på nærmeste gård i Løserup, S for markvej der fører til skoven mod Ø. Bad ejer (konen på gården) fjerne markredskaber. ** Seværdighedsforklaring ** Trehøje (3 tætliggende gravhøje) nu skjult i krat), højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)