Brogaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-7

Fredningsnr.
503313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
FRITEXT FOR FREDNR = 5033-13 ********************************************* Røse, ca. 1,5 x 16 m, på klippetop. Lyng- og græsklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En temmelig stor Stenhøj med 1 staaende (1 1/2 Alen høj) og 2 omfaldne Bavtasten ved dens sydlige Side; synes ikke udgravet. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca 1,5 x 16 m paa Klippetop. Lyng- og græsklædt i Skov.

1943 Museal besigtigelse
Journal nr.: 543/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943: I toppen af røsen et 4 x 4 m stort hul ned til den underliggende faste klippe. Beskadigelsen atter repareret.

1943 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 543/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 1-1,25 x 14 m. Gl. udgravning midt i kvadratisk 5 x 5 m NV-SØ. Udgravningen igen opfyldt med afsprængte granitblokke og jord. Nu kun lav sænkning. Flere sten synlige på den bevarede del af røsen, mulig randstenskæde. 2 store sten synlige ved Ø.fod, 0,5 x 0,7 m store, 1 mulig randsten ved SØ fod. Sænkning, o,5 x 0,5 x 0,3 m ved røsens S.fod. V-delen af højoverfladen noget ujævn ved NV.fod. En del gl. sprængte granitsten. Krateret er græsklædt. Bevoksning af eg, fyr, birk og enebær på højrest. N-del med blåbær. Ø-del med kaprifolie og opvækst af brombær. Tæt SØ for røsen på klippefremspring ses enkelt skåltegn. 3 m S for højfoden ligger en 2 m lang, væltet sten, umiddelbart N for denne en 1 m lang sten. Begge mulige bautasten. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)