Mosemark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-37

Fredningsnr.
302419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3024-19, 18. Høj, 2 x 10 m. Siderne afgravet mod V., S. og Ø. Lavning i top.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En afgraven Høi. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m.; Siderne afgravet mod V., S. og Ø.; Lavning i Top.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj mål ca 2,5x10x10 m, nu noget uregelmæssig med afgravede sider mod V og S (øvrige del dækket af slåen og vildrosekrat) også sænkning i toppen - alle af ældre dato. Mod SV er der stejle åbne brinke på 20-30 cm højde, antagelig vind-erosion, da den ligger åbent i denne retning, gærde mod Ø. Den ligger omtrent 14 m fra 3024.18 - højt i landskabet med vidt udsyn. Ejer var egentlig påpasselig med højfod, men højen er stærkt udsat for erosion. Der lå en gammel mergelgrav ca 10 m fra højen mod N, omtrent 220 m til offentlig vej. Bad ejer passe på højfod. . ** Seværdighedsforklaring ** To høje nær hinanden, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)