Mosemark
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-38

Fredningsnr.
302418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3024-19, 18. Høj, 3 x 14 m. Sydsiden stejlt afgravet; mindre afgravninger i Ø. og V.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En steil, hvælvet Høi, afgraven i Siderne. 12 3/4' høi. Diameter N.- S. 67', V.- Ø. 43'. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 14 m.; Sydsiden stejlt afgravet; mindre Afgravninger i Ø. og V.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål ca 4,5x17x10 (aflang form i SV'lig retning). Umiddelbart mod SV er en ældre mergelgrav, højen er ret stejl i denne side, men tilgroet. Der er ligeledes en tilgroet svag lavning i toppen på 1 m2. Mod N ses 2 randsten. En trampet sti fører op ad højsiden fra N. Der er enkelte eroderede brinke, beliggenhed mm. se 3024.19. Ejer fortalte, at sænkningen i toppen skyldtes hyrder i gamle dage lå i læ og holdt øje med dyrene, der græssede mod NØ. Da man i sin tid gravede mergel skulle hans far have gravet ind i højsiden og stødt på en stor flad sten. Han var dog bange for at få den over sig og lod være med at grave videre. Ejer: se 3024.19 + beliggenhed. ** Seværdighedsforklaring ** To høje nær hinanden, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)