Kongekrandsen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-49

Fredningsnr.
302512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Kongekredsen, 3 stenkredse på forhøjning i strandeng beliggende tæt sammen. Den vestlige 7 m. i diam. af 21 sten; indenfor 9 mindre sten af en mindre kreds, 3.5 m. i diam. Den midterste 5 m. i diam.af 16 sten. Den østligste 6 m. i diam. af 26 sten. Lavning i midten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Stranden, paa en lav, naturlig Forhøining: Kongekrandsen, 3 Kredse af større og mindre Stene tæt op til hinanden. A. Den vestligste, 23 store Stene; 25' i ydre Diameter. Indenfor sees enkelte mindre Stene af en Kreds. B. Den mindterste Kreds; 15 Stene. Diameter N.t.Nø.- S.t.Sv. 21 1/4', V.t.Nv.- Ø.t.Sø. 19 1/4'. C. Den østligste Kreds; 26 Stene. Diameter N.t.Nø.- S.t.Sv. 27', V.t.Nv.- Ø.t.Sø. 22 1/2'. Alle 3 Kredse tilsammen: 65 3/4' i Diameter. V.t.Nv.- Ø.t.Sø. Foreslaaede fredlyste ved Enkens Død. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongekredsen", 3 Stenkredse paa Forhøjning i Strandeng, beliggende tæt sammen. Den vestligste 7 m. i Diam., af 21 Sten; indenfor 9 mindre Sten af en mindre Kreds, 3 1/2 m. i Diam. Den midterste 5 m. i Diam., af 16 Sten. Den østligste 6 m. i Diam., af 26 Sten; Lavning i Midten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kongekredsen. 3 tætliggende stenkredse på en svag forhøjning i strandeng ca 0,4 m høj x20x8 m. med diffus fod (højt græs vanskeliggør iagttagelse) retning Ø-V. Vestlige kreds: Den måler ca 7 m i diam. og der ses 15 sten af ydre kreds, de øvrige sten er antagelig tilvoksede. Midterste kreds: ca 5 m i diam, der ses 12 sten. Østlige kreds: ca 6 m i diam, der ses 12 sten. Alle 3 kredse har sænkninger i midten efter gamle gravninger, intet tyder på hærværk i nyere tid - Hvis der er fjernet sten kan det ikke ses. Jeg vil tro, at højningen skyldes tætliggende gravhøje. I vejsvinget ca 75 m mod NV er der gravet rør/slange ned, og der findes en slange der ligger i retning af anlægget, ca 10 m l. Ejeren fortalte at kommunen var ved at grave rør ned i.f.m et rensningsanlæg fra Udby og sommerhusene, var startet for ca 3 år siden og var vist ikke færdige. han havde sat en campingvogn ned til arbejderne, nu er den meget forfalden, står ca 80 m N for anlægget. Jeg fortalte ham om 100 m' zonen, men vil først kontakte Tekn. Forv. i Holbæk for at høre om deres ledningsarbejde. Der er sommerhusbebyggelse ca 50 m. mod Ø. . Andet: båd + bus. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget oldtidsminde (flere anlæg) i strandeng. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)