Bogenæsgaarden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-46

Fredningsnr.
302511

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 22 x 9 m. To kamre: Det sydlige 5-sidet, af 4 bære- sten og dæksten- det nordlige 5-sidet, af 4 bæresten og 2 gang- sten. Randsten: V.5, Ø. 11, N.1, S. 1.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En tokamret Langdysse, 67' lang S.Sø.- N.Nv., 27-28' bred. 16' fra den s.s.ø. Ende. A. Et femsidet Kammer, Retning V.t.Sv.- Ø.t.Nø.; bestaaer af 1 Sten iden østl. Ende, 1 Sten i den nordl. Side og 2 Sten i den sydl. Side (af de sidste er den ene væltet, den anden ]5 1/2' lang og 5' bred[ er stillet skraat) samt en flad 5 1/2' lang, 5' bred 10" tyk Dæksten. Indvendig er Kamret: 2' langt og 1 5/6'- 1 5/12' bredt. 18' fra den n.n.v. Ende: B. Et femsidet Kammer, Retning Ø.t.Nø.- V.t.Sv.; det bestaaer af 1 Sten i den østl. Ende, 2 i den Nordl. Side, 1 i den sydl. Side (en mangler). Indvendig er Kamret: 6-7' langt og 3 5/6'- 1 5/12' bredt. Der er 2 Gangstene, en paa hver Side. Randstene: I den vestl. Side: 5 staaaende, 6 væltede. I den østl. Side: 3 væltede, 4 staaende. I den sydl. Ende: 3 staaende, 1 væltet. I den norl. Ende: 2 staaende, 1 væltet. Ialt 24. Foreslaaet fredlyst ved Enkens Død.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 22 x 9 m.; to Kamre: Det sydlige 5sidet, af 4 Bæresten og Dæksten; det nordlige 5sidet af 4 Bæresten og 2 Gangsten. Randsten: V. 5; Ø. 11;N. 1;S. 1.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NNV-SSØ. Dyssen måler ca 1,5x24x9 m (sten ca 22x7 m inkl.). Der er 2 kamre, mod S: Polygonalt med 1 bæresten V, 1 S, 1 NØ, 1 N, med åbning mod V, 1 større dæksten med ret flad overflade, der rager ca 1 m op over højside. Indre mål ca 1,2x0,9 m. N: polygonalt med nu 4 bæresten (1 S, 1 Ø, 1 N, 1 NV (mangler 1 mod SØ?), 1 tærskelsten? mod V samt 2 gangsten, ingen dæksten. Dette kammer ligger nær dyssens V-side, - muligvis er gangsten rester af sprængt dæksten??, indre mål 1,5x1,5 m. Der findes en del store randsten, flere ret tilgroede: V 5, S 1, Ø 10 (synlige), N 1 (ser intakt ud). Dyssen er tilvokset med krat og buskads undtagen den sydlige 1/3del, hvor der vokser græs og er plantet fyr indenfor randsten og nær det sydlige kammer, enkelte buske, ser ud til at være "plejet" af de nærliggende huse. Fyr ca 0,8-1 m høje. Dyssen ligger ca 5 m N for stengærde, der danner skel til nyere parcelhuskvarter, de nærmeste grunde er bebygget, Dyssevej 6+7. Den ligger tilsyneladende ret lavt i et forholdsvis fladt landskab, der er ca 50 m til offentlig vej, og en sti fører mellem haver til marken, hvor dyssen ligger. (Ingen hjemme i parcelhuskvarter). Kunne ved pleje blive ***. . Sagde til ejer, at kontoret ville tage stilling til at fyrretræerne skulle flyttes - var indforstået - ikke selv plantet dem. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret langdysse i et forholdsvis åbent landskab mod N, parcelhuskvarter mod S.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)