Ringdysse
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040101-5

Fredningsnr.
352421

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse "Ringdysse". Stærkt beskadiget, 1,6 x 20 x 45 m. Randsten : ØSØ:16, VNV:18, NNØ:1, SSV:3. Adskillige af rand- stenene væltet. Jordhøjen fjernet indenfor randstenene. Af kamret, der ligger NNØ for midten af højen, nu kun 2 sten tilbage, hvoraf den ene måske på plads og opr. kamrets syd- lige endesten. På højen og indenfor randstenene rodstubbe efter gran og fyr. Iøvrigt på langdysen 2 træer og spredt urtevækst.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.5. "Ringdysse" er Navnet paa en nu stærkt beskadiget, betydelig Langdysse, 90' lang, 30' bred, Længderetning: SydvestNordøst. Af de 38 store og smukke Randsten, som endnu findes ere adskillige omstyrtede, nogle sprængte, de ere indtil 6 Fod høie. Jordhøien indenfor Randstenene er sløifet, og Bunden er udgravet i en Dybde af 2-3 Fod. I Midten ligge 2 store Sten, som er Rester af Kammeret. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Dysse] Retn.:[nnø-ssv] (se S.M.). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1939 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Ringdysse" (NNV. - SSV.). Stærkt beskadiget. 1.6. x 20 x 45 m. Randsten: ØSØ. 16, VNV. 18, NNØ. 1 (2), SSV. ca. 3. Adskillige af Randstenene væltet. Jordhøjen fjernet indenfor Randstenene. Af Kamret, der ligger NNØ. for Midten af Højen, nu kun 2 Sten tilbage, hvoraf den ene maaske paa Plads og oprindelig Kamrets sydlige Endesten. Paa Højen og indenfor Randstenene Rodstubbe efter Gran og Fyr. Iøvrigt paa Langdyssen 2 Træer og spredt Urtevækst.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ringdysse". Langdysse i SSV-NNØ-lig retning, hvor højen måler ca. 0,1 x 45 x 20 m., med meget store randsten, der rager ca. 1 m. op over terræn. Bedst bevaret mod V og Ø, indbyrdes bredde ca. 10 m. Randsten: ØSØ 16, VNV 17 (ikke 18), NNØ 1 og SSV 2 (ikke 3). Enkelte sprængt i flere stykker. I SSV-enden, hvor højen er bortgravet, ligger 4 mellemstore sten, lidt NNØ for midten er 4 lidt større sten; fra kammer med en S- og Ø-lige in situ ? Ved NNØ flere mindre sten; sekundære marksten ? Der har været afbrændt mindre bål i S-enden. Dyssen ligger ved vej, ret højt i et åbent landskab, vidt udsyn. Den er bevokset med enkelte frugttræer og mindre træer. Berejser: Tage E. Christiansen ? Navn:"Ringdysse" (skønt det er en langdysse) ell. "Kong Rings Dysse". I 1966 ryddedes dyssen for krat af spejdere fra Sorø, som derefter "adopterede" den (J.nr. F238/64). Trods adoptionen er den nu helt tilgroet og en sanering er meget påkrævet. Mundtlig tilladelse hertil er indhentet hos ejerens repræsentant (ejeroplysning på skema). Vinteren 1981-82 vil være velegnet, idet den omgivende mark ligger brak. Dyssen skilles fra vejen af en smal markstrimmel, men forpagteren vil, siger han, aldrig prøve at hindre nogen i at gå ind til den. Han er ikke af ejeren bemyndiget til at forhandle om evt. ændring af ejendomsforholdene vedr. markstrimmel og dysse. Modt. af MB 1.10.1986 ** Seværdighedsforklaring ** Forholdsvis velbevaret langdysse (minus kammer) i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)