Afd.7 B
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040101-8

Fredningsnr.
3624190

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3624-187, 189, 188, 190, 3524-22. Langdysse Ø - V 2 x 12 x 30 m. Randsten Ø:2, S:9, N:9. Højen nærmest ubeskadiget. Tæt bevokset med gran og bøg i skov. NM: Langdysse (Ø.-V.) 2 x 12 x 30 m. Randsten: Ø. 2, S. 9, N. 9. Højen nærmest ubeskadiget, på midten har den en svag tendens til at være svajrygget, men nogen gravning synes der ikke at være tale om. Tæt bevokset med gran og bøg. I skov. MS. opsat 1945. (Jr. nr. 118/45)
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.8. Sydsydøst for foregaaende[sb.5], tæt ved Broby-Alsted Skjellet ligger en aflang Jordhøi med rundede Hjørner, omsat med Sten. Høien, som ligger paa en Skraaning, med Længderetning Vestsydvest-Østnordøst, 78' lang, 33' bred. Langs begge Sider findes der Fordybninger, som utvivlsomt ere opstaaede ved at Jorden til Opførelsen af Høien er tagen herfra. Over disse Fordybninger hæver Høien sig i Midten 6', i begge Ender 7-8'. Af Randstenene ere synlige: mod Øst to staaende Sten, mod Syd 8 staaende, 3 liggende; mod Nord 8 staaende; en Randsten er borttaget. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (Ø.-V.) 2 x 12 x 30 m. Randsten: Ø. 2, S. 9, N. 9. Højen nærmest ubeskadiget, paa Midten har den en svag Tendens til at være svajrygget, men nogen Gravning synes der ikke at være Tale om. Tæt bevokset med Gran og Bøg. I Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Orienteret øst-vest. Mål: 2 x 28 x 14 m. Randsten: Ø:1, S:11, V:1, N:10. Svag sænkning i midten. Randstenene delvis nedskredne, nogle med kløvespor. Den fredningssten, der skulle være opsat i 1945, kunne ikke findes, trods fin overskuelighed i høj bøgeskov. På vestenden af højen stod skelettet af en grenhytte, det fjernedes. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)