Alsted Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040101-33

Fredningsnr.
352422

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3624-187, 189, 188, 190, 3524-22. Langdysse NØ -SV 6 x 17 m. Ingen højning, tværtimod nedgravning kun randstenene tilbage. Randsten; NØ. 4, SØ. 3, SV. 2, NV. 5. Trods sin ødelagte stand fredningsværdig på gr. af sin belig- genhed. NM: Langdysse (NØ. - SV.) 7 x 15 m.. Ingen højning, tværtimod ned- gravning, kun randstenene tilbage. Randsten: NØ. 4, SØ. 3, SV. 2, NV. 5. Indenfor stenrammen ligger 3 større sten. Trods sin ødelagte stand fredningsværdig på grund af sin beliggenhed.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (NØ.-SV.) 7 x 15 m. Ingen Højning, tværtimod Nedgravning, kun Randstenene tilbage. Randsten: NØ. 4, SØ. 3, SV. 2, NV. 5. Indenfor Stenrammen ligger 3 større Sten. Trods sin ødelagte Stand fredningsværdig paa Grund af sin Beliggenhed.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse, mål ca. 17 x 6 m., med højrest ved randsten til 0, 5 m.'s højde. Retning SV-NØ. Randsten: NØ 4, SØ 2 (ikke 3), SV 2, NV 5; heraf flere væltede. Den SV-lige 1/3 er ret flad, ca. 0,5 m. over omgivende terræn og den resterende højrest er bortgravet i uregelmæssig, større fordybning til ca. 0,2 m. under terræn. Mod NØ ligger 3 større sten (enten fra kammer/randsten) ved kanten og i fordybningen. Ligger på ret jævn skråning ned mod lavning mod NV, ca. 50 m . fra skovvej og 350 m. fra offentlig vej. Der ligger afskårne, mindre grene/kvas indenfor 5 m. fra dyssen. Ældre skovveje/-spor lige udenfor randsten mod NØ og SV. ** Seværdighedsforklaring ** Kunne ved restaurering blive et 3-stjernet anlæg: Ret store sten, landskabeligt god, god adgang. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)