Alsted Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040101-31

Fredningsnr.
3624187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3624-187, 189, 188, 190, 3524-22 Høj, 0,2 x 7 m. omsat med randsten, hvoraf 7 ses. Midt på hø- jen ligger 2 sten ved siden af hinanden. Tæt bevokset med ungbøg og enkelte graner. I stykke fyldt med ungbøg.
Undersøgelsehistorie  (9)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.2 x 7 m., omsat med Randsten, hvoraf 7 ses. Midt paa Højen ligger ved Siden af hinanden 2 Sten, hver ca. 0.5 m. lang, den ene lige saa bred, den anden noget smallere. Tæt bevokset med Ungbøg og enkelte Gran. I Stykke fyldt med Ungbøg. [[Ny Beskrivelse se j.nr. 3915/81]].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1698
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3915/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj med tilsyneladende rektangulær indfatning med ret små randsten, orienteret Ø-V. Mål: 0,3 x 9 x 6 m Randsten: N 4, V 1, S 4, Ø 1. Midt i højen ligger to sten ved siden af hinanden med et mellemrum på ca. 20 cm; "Kammeret" er orienteret Ø-V . På højen enkelte bøge. Ligger i høj bøgeskov. NB: Denne høj blev ved fredningsrejsningen beskrevet som værende 3624-187 (SB.31) Bevoksning: 1981: Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 22/81
Museerne.dk

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3915/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Alsted Skov. Skåltegn på væltet bæresten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)