Alsted Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040101-31

Fredningsnr.
3624187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 3624-187, 189, 188, 190, 3524-22 Høj, 0,2 x 7 m. omsat med randsten, hvoraf 7 ses. Midt på hø- jen ligger 2 sten ved siden af hinanden. Tæt bevokset med ungbøg og enkelte graner. I stykke fyldt med ungbøg.
Undersøgelsehistorie

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.2 x 7 m., omsat med Randsten, hvoraf 7 ses. Midt paa Højen ligger ved Siden af hinanden 2 Sten, hver ca. 0.5 m. lang, den ene lige saa bred, den anden noget smallere. Tæt bevokset med Ungbøg og enkelte Gran. I Stykke fyldt med Ungbøg. [[Ny Beskrivelse se j.nr. 3915/81]].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1981 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj med tilsyneladende rektangulær indfatning med ret små randsten, orienteret Ø-V. Mål: 0,3 x 9 x 6 m Randsten: N 4, V 1, S 4, Ø 1. Midt i højen ligger to sten ved siden af hinanden med et mellemrum på ca. 20 cm; "Kammeret" er orienteret Ø-V . På højen enkelte bøge. Ligger i høj bøgeskov. NB: Denne høj blev ved fredningsrejsningen beskrevet som værende 3624-187 (SB.31) Bevoksning: 1981: Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Museerne.dk

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Alsted Skov. Skåltegn på væltet bæresten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NØ
oversigt, set fra vest