Blankedys
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040102-1

Fredningsnr.
342430

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/7 1891, gdr. Peder Pedersen. Afmærkn.: MS 1891. Runddysse "Blankedys". Højen 1,5 x 14 m. Randsten: 2 syn- lige mod N. S 2. Kammer af 2 sidesten i hver side, 1 ende- sten, 1 tærskelsten. Ved siden af kamret ligger afvæltet dæksten. Græsgroet med lidt risvækst i ager. NMI: .....dæksten (oprindelig har her været 2 dæksten). Græsgroet...........
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.12. I en rund, lav Høi, som er afgravet noget i hele Omkredsen, findes en aflang firkantet Gravkiste, med 2 Sten i Langsiderne 1 i hver Ende, Længderetning: Sydøst-Nordvest. Endestenen mod Sydøst er 1-2 Fod lavere end de andre Sten; udenfor denne Sten findes 2 Gangsten. Jordhøien, som er 2-3' høi, dækker Stenen udvendig indtil 2-3 Fod fra deres Top. Overliggeren findes afvæltet ved Siden. Gangen synes at være udgravet, men Kisten ikke; dens Dybde er 2'. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Gravkammer (se.S.M.) Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse "Blankedys". Højen 1.5 x 14 m. Randsten: 2 synlige mod Nord, 2 mod Syd. Kammer af 2 Sidesten i hver Side, 1 Endesten, 1 Tærskelsten. Ved Siden af Kamret ligger afvæltet Dæksten (oprindelig har vel været 2 Dæksten). Græsgroet med lidt Risvækst. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Blankedysse, 2 x 10 m. Dyssen er 4-kantet afpløjet, mål ca. 1,5 x 10 x 10 m (ikke længere 14 x 14 m). I midten et aflangt kammer med 2 bære- sten mod SV, 2 mod NØ, 1 mod NV, 1 tærskelsten mod SØ og 2 gangsten. Større dæksten afvæltet mod NØ, i kamret ses tilgroede "marksten". Der kan ikke påvises randsten med sikkerhed. Der ligger flere større sten (sekundære) på højside, i mindre dynge mod SV. Kamrets sten rager ca. 0,5 m op over højen. Dyssen ligger højt i terræn på mindre bakkeknold, i åbent landskab, vid udsigt. Kunne ved pleje blive ***. Omtrent 300 m fra offentlig vej - ingen markvej i nærheden. Fortalte (ejeren) det ulovlige i at lægge sten på højen - stendyngen skulle fjernes inden årets udgang. Der skulle fremover pløjes mindst 0,5 m fra højfod. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Højtliggende dysse, vidt udsyn, i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)