Bregnedys
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040102-2

Fredningsnr.
342429

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/7 1891, gdr. Jens Jensen i henh. til reservation i skøde fra Sorø Akademi. Afmærkn.: MS 1891. Højknot 1 x 9 m. Heri dyssekammer "Bregnebjerg" orienteret Ø-V dannet af 4 bæresten og 1 dæksten. Gang Ø-V med 3 sten ved hver side og 1 dæksten. Smukt mindesmærke. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.9. Nordnordvest for Gaarden findes, oprindelig omgiven af en nu næsten sløifet, lav Jordhøi, en aflang Gravkiste med Overligger og Gang; Længderetning omtrent Sydsydøst-Nordnordvest. I Kistens lange Sider findes 2 Sten; mod Nord 1 Endesten aaben mod Syd. Alle Sidestenene ere skredne lidt ud fra deres oprindelige Plads. Overliggerens høieste Punkt er omtrent 7' over den omgivende Jordflade. I Gangen sees 4 Sten og 1 Overligger. Gravens Indre er udgravet og atter fyldt med indkastede Smaasten. Bevoksning: 1983: Græs

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravkammer med Gang (se S.M.), "Bregnedys" kaldet. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højknot 1 x 9 m. Heri Dyssekammer "Bregnebjerg" orienteret Ø-V. dannet af 4 Bæresten, 1 Dæksten. Desuden Gang (Ø-V) med 3 Sten ved hver Side og 1 Dæksten. Smukt Mindesmærke. Græsgroet. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bregnebjerg, 2,4 x 10 x 7 m. Dysse i langhøj, N-S'lig retning, mål ca. 1 x 10 x 7 m. Kamret er omtrent på midten, har mod S 1 bæresten, N 1, 1 V (+ 1 NV, måske knækket sten fra N-stenen), herover 1 stor dæksten, 3 par gangsten med 1 overligger nærmest kamret (der måler 1,5 x 0,6 m i Ø-V'lig retning), bæresten 1,4 m over højen. Den ligger ret højt i terrænet i et åbent landbrugsland, ca. 150 m fra markvej og 300 m fra offentlig vej. Der var en del sten i kamret og enkelte op ad højside - bad ejer på gården Bregnebjerggård om at fjerne sten på højen (ikke i kamret = fagfolk) inden årets udgang, samt pløje ½ m fra højen fremover. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)