Store Ebberup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040102-3

Fredningsnr.
342431

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/12 1901, arvefæster Knud Nielsen, Højbjerggård. Diplom Afmærkn.: MS 1908, Løjtnant Lassen. Langdysse 1 x 12 x 22 m. Randsten: N 2 (v.), V 14 (11 v.), S 5 (3 v.), Ø 12. Kammer af 4 bæresten. Ingen dæksten. Be- vokset med buske og træer ved vej og ager. Omkring den nord- lige ende er stablet flint- og stenknolde som kommunens ar- bejdsløse hugger til skærver. Blev enig med ejeren om at der ikke tiere skulle lægges lignende der og at det der lig- ger der skal være borte om et 1/2 år. Højen bør besigtiges til efteråret. NMI: ........ 4 bæresten (den sydligste væltet udefter). Ingen dæksten..........
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.10. Tæt vest for Gaarden findes en Langdysse, 50' lang, 22' bred, med Længderetning i Nord-Syd. Af Randstenene ere adskillige borttagne i de allersidste Aar; endnu findes: mod Nord 2 staaende, 1 liggende; mod Vest 3 staaende, 2 halvt omfaldne, 8 liggende; mod Syd 1 staaende, 4 liggende; mod Øst 13 staaende Randsten. Jordhøien er omtrent 3' høi. Henimod Dyssens nordre Ende findes en aflang Kiste med Længderetning som hele Dyssen, dannet af 4, maaske lige høie Stene; Dæksten mangler; Kisten er udgravet i en Dybde af 4'. For en Del tæt dækket af Buske. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 [sb.3-4] Langdysser (se S.M.). Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse NNØ-SSV, 1 x 12 x 22 m. Randsten: 2 mod N.(væltet), 14 mod V. (11 væltede), 5 mod S. (3 væltede), 12 mod Ø. Kammer af 4 Bæresten (den sydligste væltet udefter). Ingen Dæksten. Bevokset med Buske og Træer ved Vej og Ager. Omkring den nordlige Ende er stablet Flint- og Stenknolde som Kommunenes arbejdsløse hugger til skærver. Blev enig med Ejeren om, at der ikke tiere skulde lægges liggende der og at det der ligger der skal være borte om et 1/2 Aar. Højen bør besigtiges til Efteraaret.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,5 x 22 x 12 m. Den måler ca. 1 x 22 x 12 m, orienteret N-S. Mål efter randsten 18 x 7 m. Sten fra kammer rager ca. 0,5 m op. Randsten N 2 (store), V 14, S 5, Ø 14 (ikke 12). Højfod diffus mod V, S og Ø. I højens N-ende et kammer med indre mål ca. 1,5 x 0,5 m i N-S'lig længderetning, ingen dæksten. Enkelte større sten ved højen, fra randsten eller et sydligt kammer ? Der er lagt grus, cementrør og fliser 5-6 m fra højens S-side. Der har været afbrændt mindre bål ved rand- sten mod SV, to ildskørnet; ca. 5 m fra SV-enden et ældre stenbygget hønsehus ? Derimellem lidt affald. Langdysen ligger på et ret fladt bakkehæld ud til offentlig vej. Aftalte med ejer, at der ikke fremover måtte lægges sten, affald eller brændes affald/bål ved/på dysserne. Det kræver en faglig viden at fjerne sten fra anlæggene. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse med randsten, nær anden langdysse i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)