Store Ebberup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040102-4

Fredningsnr.
342432

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/12 1901, arvefæster Knud Nielsen, Højbjerggård. Diplom Afmærkn.: MS 1908. løjtnant Lassen. Langdysse N-S, 2 x 17 x 29 m. Randsten: N 4, V 10 (2 v.), S 6 (3 v.), Ø 8 (1 v.). Nordligt på højen ligger en stor sten muligvis overligger til et andet kammer. Græsklædt og med ret tæt buskvæskt i ager. NMI: .......Ø 8 (1 v.). Sydligt i højen kammer med 2 side- sten og væltet dæksten. Nordligt på højen ligger en stor sten, muligvis overligger til et andet kammer, et par sten ved den kan være det øverste af sidesten (forstyrret anlæg). Desuden ligger en del store sten- blokke på højen. Græsklædt og med ret tæt buskvækst. I ager. Nordligt på vestsiden er på en 2 m lang stræk- ning gravet 2 m ind i højen som følge af fjernelsen af en tjørn. Ejeren lovede at kaste hullet til og blev gjort opmærksom på, at der slet ikke måtte graves i højen. Højen bør besigtiges til efteråret.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.11. Tæt syd for foregaaende ligger en Langdysse, 52' lang, 24' bred, med Længderetning: Nord til Øst-Syd til Vest. Af Randsten findes: mod Nord 5 staaende; mod Vest 7 staaende, 2 halvt faldne, 1 liggende; mod Øst 1 liggende, 6 staaende; mod Syd 2 staaende, 1 halvt omstyrtet, 2 liggende Sten. Vel bevaret Jordhøi omtrent 5 Fod høi. Henimod Dyssens nordlige Ende sees Dele af 2 Sidesten i en Kiste med samme Længderetning som hele Dyssen; Dækstenen er afvæltet; men Graven synes ikke at være undersøgt. Høiens Fyld gaaer tæt op til Stenenes Overkant. I Dyssens Sydende sees 2 Sten, som ere Levning af en anden forstyrret Kiste. Tjørnekrat umuliggjorde en nøiagtig Opmaaling af Dyssen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 [sb.3-4] Langdysser (se S.M.). Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse N-S, 2 x 17 x 29 m. Randsten: 4 mod N, 10 mod V, (2væltede), 6 mod S (3 væltede), 8 mod Ø (1 væltet). Sydligt i Højen Kammer med 2 Sidesten og væltet Dæksten. Nordligt paa Højen ligger en stor Sten, muligvis Overligger til et andet Kammer, et Par Sten ved den kan være det øverste af Sidesten (forstyrret Anlæg). Desuden ligger en Del store Stenblokke paa Højen. Græsklædt og med ret tæt Buskvækst. I Ager. Nordligt paa Vestsiden er paa en 2 m. lang Strækning gravet 2 m. ind i Højen som Følge af Fjernelsen af en Tjørn. Ejeren lovede at kaste Hullet til og blev gjort opmærksom paa, at der slet ikke maatte graves i Højen. Højen bør besigtiges til Efteraaret.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca. 2 x 29 x 17 m (jordhøjen), mål randsten ca. 22 x 8 m. Randsten ser ud til at være til stede, samt flere sekundære, fra dyssen og større marksten ? I N-enden et kammer med en bæresten, der rager 0,7 m op over højen, hviler på bæresten mod V. I S-enden 3 større og 1 næsten dækket sten til et kammer i samme retning som højen. Dyssen ligger ca. 100 m S for 3424-31 (se denne ejer, belig- genhed og aftale). Omtrent 100 m til offentlig vej. Højen er meget tilgroet af buskads og lave træer, flere sten væltede og sekundært anbragt. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse med randsten, nær anden langdysse i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)