Birke-Huse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040102-5

Fredningsnr.
342428

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/7 1891, husejer Søren Hansen i henh. til reser- vation i skøde fra Sorø akademi. Afmærkn.: MS 1891. Langdysse N-S 3 x 20 x 22 m. Randsten: N 7 (5 v.), V 4 (2 v.), S 4, Ø 5. Kammer, 1,5 x 0,75 m orienteret N-S, af 4 bæresten. Aftaget dæksten, ligger ved siden af kamret. Græsgroet og buskvækst. En mindre hyldebærbusk gror i kamret. På højsi- den gravet et hul. NMI: ........groer i kamret. Mod Ø er højens overflade ujævn og midt på højsiden er gravet et hul ca. 1 x 2 m stort og 0,5 m dybt. Heri affald. Ved denne gravning er an- tagelig en større randsten gledet ud af leje ned ad højen. Skaden synes at være ret ny, men da manden ikke blev truffet hjemme, bør museet måske skrive til ham.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.8. I en Høi af Jord og Sten c. 6' høi, 35' i Tværmaal, omgivet af Randsten paa indtil 4's Størrelse, findes et aflangt, firkantet Kammer, dannet af 4 lige høie Stene, med Længderetning omtrent: Nord-Syd. Af Randstenene findes endnu mod Nord 4 liggende, 1 staaende; mod Vest 1 staaende, 2 liggende; mod Syd 1 staaende; mod Øst 2 staaende, 1 liggende. Overliggeren ligger afvæltet ved Siden af Kisten; den er udgravet i 3 Fodsa Dybde. Nogle af Randstenene er bortførte og en Del af Høien er sløifet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i øsø. med Gravkammer i samme Retning (se S.M.). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (N-S), 3 x 20 x 22 m. Randsten: 7 mod N (5 væltede), 4 mod V (2 væltede), 4 mod S, 5 mod Ø. Kammer 1.5 x 0.75 m. orienteret N-S, af 4 Bæresten. Aftaget Dæksten liggende ved Siden af Kamret. Græsgroet og særlig mod S. Buskvækst. En mindre Hyldebærbusk gror i Kamret. Mod Ø. er Højens Overflade ujævn og midt paa Højsiden er gravet et Hul ca. 1 x 2 m. stort og 0.5 m. dybt. Heri lidt Affald. Ved denne Gravning er antagelig en større Randsten gledet af Leje ned ad Højen. Skaden synes at være ret ny, men da Manden ikke blev truffet hjemme, bør Museet maaske skrive til ham.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 3,4 x 17 x 15 m. Langdyssen måler ca. 3 x 15 x 17 m med Ø-V'lig længderetning (mindre end tidligere angivet) - selve dyssen dog N-S'lig retning. Højen er ret tilgroet og der ses mod N 6 (randsten), V 3, S 4 og Ø 5 - der er ikke tegn på, at der er fjernet sten. Kamret ligger omtrent midt på højen i N-S'lig retning med 4 bæresten og afvæltet dæksten mod V, indre mål 1,4 x 0,8 m, rager ca. 0,4 m op over højen. Randstenene er meget store og står et stykke op ad højsiden - undtagen mod S, hvor "randstenene" består af en meget uregelmæssig række mindre flækkede sten. Måske tale om sekundær placering ? Højen skulle da have været længere i denne retning. Ejer sagde, at sådan havde den set ud altid (har boet på stedet siden 1940). Der var placeret en del affald (gamle tønder, byggemateriel m.m.) på højens S-side ind mod gården. Påtalte det ulovlige i at placere affald på højen, samt undlade fremover. Den ligger på bakkehæld ned mod lavning mod NØ i åbent landskab, umiddelbart N for ejendommens have og udhuse, ca. 200 m fra offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Sor dysse med store sten, i åbent landskab - kunne ved pleje blive ***. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)