Fulby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040102-10

Fredningsnr.
342426

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 9/7 1891. Gdr. Rasmus Rasmussen i henh. til reser- vation i skøde fra Sorø Akademi. Afmærkn.: MS 1891. Høj, 1,5 x 17 m. Heri dyssekammer ca. 1 x 2 m dannet af 4 sten, hvoraf den SØ. tærskelsten. Ingen dæksten. Græs-busk-klædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. Nordvest for Gaarden, midt imellem denne og Skovnæs Mose, ligger en velbevaret, rund Jordhøi, 2-3 ' høi, hvori en aflang firkantet Kiste sat af 4 store Sten. Dækstenen mangler. Kisten er 5 1/2 ' lang, 2 1/2' bred, 3 1/2' dyb; fuldstændig udgravet; Længderetning i Sydøst-Nordvest. Endestenen mod Sydøst er 1 Fod lavere end de øvrige Sten. Høiens Jordfyld gaaer indtil 1 Fod fra de 3 høiere Sidestens Overkant. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.10-11] Dysser (se S.M.). Den søndre [sb.11] blev udgraven i 1807 af fyenske Dragoner; der blev fundet Ravperler i den. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 17 m. Heri Dyssekammer ca. 1 x 2 m. (NV-SØ) dannet af 4 Sten hvoraf den SØ Tærskelsten. Ingen Dæksten. Græs- og buskklædt. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højen måler ca. 1,2 x 14 x 14 m (formindsket), med et kammer omtrent i midten, NV-SØ'lig retning, mål ca. 1,6 x 0,8 m, dannet af 2 lange sten mod SV og NØ og en kortere mod NV, mod SØ 1 tærskelsten, dæksten mangler. Der ligger enkelte marksten på højsiden og der er pløjet for tæt på højfod. Højen er tæt bevokset, ingen synlige randsten. Den ligger ca. 75 m fra markvej, ca. 300 m fra offentlig vej, i et åbent landskab nær moseområde mod V. Ejer : se 3424-27 + aftale. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ligger på en større moræneflade, nær svag skråning ned mod moseområde mod V. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

7b