Fulby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040102-11

Fredningsnr.
342427

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1891, gdr. Rasmus Rasmussen i henh. til reser- vation i skøde fra Sorø akademi. Afmærkn.: MS 1891. Høj, 1,8 x 14 m. Heri kammer med 2 sidesten mod V, nu 1, opr. 2 mod Ø og 1 for hver ende. Over kamret en overligger. Omkring højen 12 randsten. Græsklædt i ager. NMI: ......i ager. På overliggeren ses at have været brændt bål. Gjorde opmærksom på at sligt ikke måtte finde sted.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt Syd for Gaarden findes en rundet Jordhøi, 4' høi, 24' i Tværmaal, med Stenkreds og stensat Gravkiste. I Kredsen findes 8 staaende, 3 liggende Sten, 3-4' høie. Den aflange Kiste er i Bunden 4 1/2' lang, 2' bred, med Længderetning omtrent NordSyd; Dækstenen er afvæltet; alle Sidesten ere lige høie; 1 Sidesten mangler; indvendig Høide: 3'; men Kisten er næppe fuldstændig udgravet. Sidestenene ere skredne lidt indad; Høiens Jordfyld gaar til Stenens Overkant. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1882 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.10-11] Dysser (se S.M.). Den søndre [sb.11] blev udgravet i 1807 af fyenske Dragoner;der blev fundet Ravperler i den. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.8 x 14 m. Heri Kammer (N-S) med 2 Sidesten med V., nu 1 oprindelig 2 mod Ø. og 1 for hver Ende. Over Kamret en Overligger. Omkring Højen 12 Randsten. Græsklædt. I Ager. Paa Overliggeren ses at have været brændt Baal. Gjorde opmærksom paa at sligt ikke maatte finde Sted.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Køkkenhøj, 2,3 x 10 m. Høj, mål ca. 1,8 x 10 x 10 m (afpløjet). I midten et aflangt kammer i N-S'lig retning, med 2 bæresten mod V, 2 opr. mod Ø (nu 1) og 1 sten for hver ende, overligger på plads, den rager ca. 0,5 m op over højen. Stenene er i forhold til randsten ret små. Der er 12 randsten, flere nedvæltede i "kreds" om kamret, lidt oppe ad højside. Dyregang med synlige sten mod NØ. Mindre, ret velbevaret dysse, højt i terræn, nær skråning mod vandfyldt lavning mod SV. Ca. 50 m fra landevej på mark. Der er pløjet tæt på højfod. Den er bevokset med enkelte buske, græs og hindbærkrat. Fortalte at højen var formindsket - pløje med større afstand fremover. Det ser ud til, at skaden er af ældre dato. NB : Flere anlæg i området er beskrevet som større end nuværende tilstand, skyldes afpløjning / forkert mål- angivelse ? Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret lille dysse, højt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)