Krøjerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040103-1

Fredningsnr.
35235

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1887. Langdysse ØNØ-VSV, 1,7 x 12 x 28 m. 19 randsten på plads. Mod ØNØ rest af en forstyrret kiste, 2 større og 2 mindre sten ses. Græs- og buskklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i ØNØ-VSV. med et Gravkammer nærmest ØNØ. Ende. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse ØNØ-VSV, 1.7 x 12 x 28 m. 19 Randsten paa Plads. Mod ØNØ Rest af en forstyrret Kiste, 2 større og 2 mellemstore Sten ses. Græs- og buskklædt. I Ager.

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usigneret og udateret plan.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,5 x 28,0 x 11,0 m. Orienteret ØNØ-VSV. Randsten: Ø 2; S 13; V 2; N 5. Omkring dyssen ligger yderligere nogle sten, som kan være udvæltede randsten. I Ø-enden et forstyrret kammer: en lavning, hvori der ligger 4 store sten. Højen passes nydeligt af ejeren. Den har p.t. sortbrændt overflade efter en (utilsigtet!) markbrand i sommers. ** Seværdighedsforklaring ** Ret pæn langhøj med smuk beliggenhed. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)