Ødemarkgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040103-19

Fredningsnr.
342317

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 2 x 12 x 60 m, NØ-SV. Randsten SØ: 30, NØ: 2, NV: ca. 30, SV: 8. Ca. 27 m fra den SV-ende ses det øver- ste af et kammers 2 sidesten. Ca. en halv snes meter NØ for højens midte ligger et lille kammer i højens retning, dan- net af 4 sten hvorover en overligger, der mod NV er væltet en ubetydelighed ind i graven. Et hjørne af dækstenen mang- ler. Tæt bevokset med træer og buske. I ager. NMI: .....af et kammers 2 sidesten, og umiddelbart herved en bortvæltet vist fragmentarisk dæksten. Ca. en halv.... ........Et hjørne af dækstenen mangler. Kamret snarest ikke urørt, dets størrelse ca. 0,70 x 1,75 m. Smukt mindesmærke. Tæt bevokset ............
Undersøgelsehistorie  (7)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 2 x 12 x 60 m., NØ-SV. Randsten: SØ.30; NØ.2;NV. ca. 30; SV.8. Ca. 27 m. fra den SV. Ende ses det øverste af et Kammers 2 Sidesten og umiddelbart herved en bortvæltet vist fragmentarisk Dæksten. En lille halv Snes Meter NØ. for Højens Midte ligger et lille Kammer i Højens Retning, dannet af 4 Sten hvorover en Overligger, der mod NV. er væltet en Ubetydelighed ind i Graven. Et Hjørne af Dækstenen mangler. Kamret snarest ikke urørt, dets Strørrelse ca. 0.70 x 1.75 m. Smukt Mindesmærke. Tæt bevokset med Træer og Buske. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3440/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 3440/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Ca. 36 skåltegn på randsten nord-øst om langdyssen.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,9 x 48 x 12 m. Langdysse, mål ca. 2 x 48 x 12 m i NØ-SV'lig retning, i beplantet areal på ca. 52 x 32 m. Beplantningen består dels af ældre løvtræer og krat på dyssen, og nyere gran (ca. 10 år gamle) og vildroser udenom. Dyssen ser intakt ud, trods ældre, længere målangivelse. På grund af tilgroning opgav jeg at tælle randsten, ser ud til at være tilstede, bredde mellem randsten 6-7 m, store sten, in situ eller nedvæltede. Omtrent 10 m fra NØ-enden var et aflangt kammer i NØ-SV'lig retning med en lang bæresten mod SØ (flækket), 1 lang NV, 1 mindre mod NØ og 1 mindre mod SV, overliggeren forskubbet, med revne og kile, rager ca. 0,9 m op over højen, indre mål ca. 1,5 x 0,5 m. Der er et andet kammer i samme retning, ca. 8 m fra det nordlige, med 1 aflang sten både mod SØ og NV (toppene anes) og med 1 afvæltet dæksten mod SØ, ca. 0,5 m op over højen, mål ca. 1,6 x 0,6 ? Højoverfladen noget ujævn. Der stod en træstige ca. 0,5 m fra N'lige kammer, til jagt antagelig, rammet ned ?, førte til platform i træ. På højens midte i S-enden var der anbragt et cementrør til vildt- fodring. Gav besked på Ødemark Hovedgård om det ulovlige i affald på højen og beplantning ved dyssen, afstand ca. 1 m. Sagde, kontoret ville tage stilling til at fjerne affald og fælde beplantning ? Snakkede med ejerens mor. Stor, velbevaret dysse, kunne ved pleje blive ***. Ligger nær skråning ned mod Glarmose og Østerskov, ca. 200 m fra markvej/skovvej og 350 m fra offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse, nær skråning ned mod mose og skov. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)