Bromme

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040103-21

Fredningsnr.
342318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 250000 - 9001 f.Kr.)
Dyreben, Stenalder (dateret 9000 - 3951 f.Kr.)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 - 3951 f.Kr.)
Fredningstekst

Kort bortkommet nyt skrevet 1978. Et areal, kvadratisk, 60 x 60 m, hvis beliggenhed fremgår af omstående skitse, omfattende en stenalderboplads fra senglacial tid. Landbrugsmæssig dyrkning af arealet er tilladt. NMI: sb.-tekst: Den palæolitiske Brommebopl. Arealet fredet.
Undersøgelsehistorie

1944 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Erik Westerby's beretning over undersøgelser ved Bromme i 1944.

1944 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den palæolitiske Bromme-Boplads.

1945 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Registrering af knoglemateriale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1947 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1947 Museal berejsning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1948 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skiveøkse.

1948 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flækkeskraber på skafttungepil(?).

1949 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En samling flintsager opsamlet på Bromme-pladsen.

1960 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Div. flintsager.

1960 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Areal, stenalderboplads (senglacial). Kvadratisk areal mål 0 x 60 x 60 m, der strækker sig på bakkehæld ned mod Ålerende ved Tule å - Ålerende i midten af arealet. Det er dyrket med korn. Arealet hæver sig på de omtalte større, ret lave bakkehæld, ellers omgivet af engdrag, særligt mod V. Jeg har ikke været inde i kornmarkerne, intet tegn på nogen ulovlig forstyrrelse. Omtrent 300 m til offentlig grusvej, der går en meget ringe markvej tættere på arealet mod SV (tidligere førte den til gård, nu nedbrændt). ** Seværdighedsforklaring ** Lokalitet for senglacial boplads.

1993 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Giveren overdrog materialet til NM. En påskrift i æsken oplyste, at genstandene er opsamlet af J. Rasmussen. Foruden fund af senpalæolitisk karakter indeholder materialet også oldsagstyper af mesolitisk karakter.

1996 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plantning af læhegn.

1996 Planlagt byggeri/anlæg
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1996 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse af det fredede område kunne enkelte oppløjede flækker iagttages, ellers kunne der ikke langs det projekterede hegnforløb iagttages nogen spor af oppløjet flint. Det et således usandsynligt, at læplantningen berører senpalæolitiske bopladsspor af betydning.

1996 Planlagt dyrkning
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Modtagelse af læplantningssager med ønske om at plante læhegn tæt ved sb.21. I planerne indgik dybdepløjning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger

Mathiassen,T.
Aarbøger
1946