Barnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040104-1

Fredningsnr.
352424

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/8 1887, Sorø akademi. Deklaration udstedt af hus- mand Jens Nielsen. Høj, "Barnehøj", fladstørrelse 8 x 12 m (N-S). Heri jætte- stue. Kamret N-S og 2 x 10 m stort og med 2 m lang gang. Kammer sat af 11 bæresten, i gangen 3 sten. Jordfyldt. In- gen dæksten. Græsklædt med et enkelt stort træ. I have.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. Tæt syd for Landeveien og umiddelbart ved Huset ligger en temmelig ødelagt Jættestue med Gang. Kammeret, med Længderetning i Nord-Syd, er 6 1/2 Fod Bredt, 22 Fod langt, men oprindelig 4 Fod længere, da den nordligste Ende er Sløifet. I Kammeret findes endnu 11 Sidesten. I Gangen, som udgaaer fra Kammerets Midte mod Øst, ere kun 3 Sidesten synlige. Den omgivende Jordhøi er næsten fuldstændig sløifet. Alle Dæksten ere borttagne. Kammer og Gang ere delvis dækkede af tilførte Marksten. Om Jættestuens Indre er udgravet, kan ikke afgjøres. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning med Kammer opr. c. 26' l og Gang mod S.Ø.(se S.M.). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Barnehøj", Fladestørrelse 8 x 12 m. (N-S). Heri Jættestue. Kamret N-S og 2 x 10 m. stort og med 2 m. lang Gang. Kammer sat af 11 Bæresten, i Gangen 3 Sten. Jordfyldt. Igen Dæksten. Græsklædt med et enkelt stort Træ. I Have.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Barnehøj". Jættestue, mål ca. 1 x 12 x 8 m., i NS-lig retning, mål ca. 2 x 10 m.. Gang mod Ø med 1 synlig sten. Havens afstand 2 m. fra højen - ikke tegn på, at stenen er fjernet; måske tilgroet. Højen bevokset med lave buske og brændenælder. Ligger i have ved hovedvej, ret højt i terræn ned mod lavning mod NØ. Omtrent 10 m. fra offentlig vej. Ejer sagde, de ikke havde fjernet stenen. Tlf. nybygget SV for højen; ses ikke p.g.a. bebyggelse. Sten ca. 0,5 m. op over højside. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)