Stejlebanke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040104-5

Fredningsnr.
352425

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 12 m. Ved nordre højfod 4 randsten, ved vestre fod ligger 5 sten måske randsten bragt lidt ud af leje. Højsiden synes fladt afgravet mod N og Ø. Iøvrigt meget vel- bevaret. Græs-lyngklædt. NMI: "Stejlebanke".
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1. Nordvest for Gaarden, tæt ved Loddens nordlige Skjel, findes en del af en stærkt beskadiget, rund Jordhøi oprindelig omtrent 70' i Tværmaal. Høien er afkjørt paa de 3 Sider; kun mod Nordøst er Foden endnu urørt. Midtgraven er sandsynligvis ikke forstyrret. Høiens Fod danner nu en Firkant med Sider mod Nordøst og Sydvest paa 30', mod Nordvest og Sydøst paa 40'. De ved Afkjøringen frembragte Brud i Høien ere paa dens høieste Del 8' høie. I Jordfylden findes en Del knust Flint. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Gravhøj ved nordre Skjel (se S.M.). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 12 m. "Stejlebanke". Ved nordre Højfod 4 Randsten, ved vestre Fod ligger 5 Sten maaske Randsten bragt lidt ud af Leje. Højsiden synes fladt afgravet mod N og Ø. Iøvrigt meget velbevaret. Græs- og lyngklædt.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 2,5 x 12 x 10 m. med 9 bevarede randsten. Højen er ret tilgroet, også med mindre træer. Uregelmæssig, ret stejl højside (tidligere kreaturer på højen). Der var lagt nogle marksten op ad højside og pløjet tæt på kanten. Den lå ca. 150 m. fra offentlig vej højt i terræn i et svagt skrånende landskab ned mod Tuel Å. Aftalte med ejer om at pløje mindst 0,5 m. fra højen fremover og fjerne sten inden årets udgang. Han ville gerne beskære træer på højen - gav tilladelse. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Hvælvet høj i ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)