Store Bøgeskov afd. 91
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-11

Fredningsnr.
342442

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Aflang høj N-S 1 x 10 x 15 m. Ransten: N 4, Ø 7, S 2, V 6. Noget afgravet mod NV. Måske ikke-udgravet kammer. Græsgro- et med en enkelt bøg i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.3. Aflang, firkantet Jordhøi, 40' lang, 20' bred, omtrent 4' høi, med Længderetning: Nord-Syd, omsat med 3-4 Fod høie Sten. Mod Nord findes 2 staaende, 1 liggende Randsten; mod Øst 3 staaende, 1 halvt omstyrtet, 4 liggende; mod Syd 2 staaende; mod Vest 6 staaende. Høien er noget afgravet i det nordvestre Hjørne og i Midten; men Kisten synes ikke at være udgravet. I løbet af de sidste 10 Aar er der borttaget Randsten og Fyld fra Høien. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj (N-S) 1 x 10 x 15 m. Randsten: N . 4; Ø. 7; S. 2; V. 6. Noget afgravet mod NV. Maaske ikke-udgravet Kammer. Græsgroet med en enkelt Bøg. I Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen måler 1 x 15 x 10 m, i N-S'lig retning. Randsten N 4, Ø 7, S 2, V 6 med mål ca. 12 x 7 m, rager ca. 0,5 m op over højside, højfod udenfor. Forholdsvis jævn høj - lidt afgravet mod NV. I midten et mindre aflangt kammer i N-S'lig retning, indvendige mål ca. 0,8 m l. (endesten indvæltede ?) x 0,5 m bred. Ingen dæksten. I kamret ses skovmuld, blade og flintstykker. Flere randsten er væltede. Den er ret tilgroet med hindbærkrat og ligger ret højt i terræn ved bakkehæld ned mod lavning mod Ø, i blandet løvskov, ca. 30 m fra skovvej. Ville ved pleje blive ***. Omtrent 500 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret, men tilgroet langdysse nær skovvej. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Hindbærkrat dækker hele højen. Der ses ingen sten i/ved kammeret.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)