Gyrstinge
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-1

Fredningsnr.
342445

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse N-S 1 x 9 x 20 m. Randsten: N 3, Ø 11, S 2, V 10. Midt på højen ligger en større sten. Sidesten af et evt. kammer nedenunder ses ikke, og er der et sådant, har det næppe lidt overlast på grund af dækstenens ødelæggelse. på toppen af højen ligger en halvstor vindmølle. Bevokset med græs og buske. I ager. NMI: Langdysse, N-S, 1 x 9 x 20 m. Randsten: N 3; Ø 11; S 2; V 10. Midt på højen ligger en større sten, der dog for størstedelen fornylig er kløvet med stenhammer. Sidesten af et eventuelt kammer nedenunder ses ikke, og er der et sådant har det næppe lidt overlast på grund af dækstenens ødelæggelse. Et par af randstenene har fornylig fået mindre stykker afkløvet. - Dengang stats- husmandsstedet blev oprettet (vist 1921) blev der givet tilladelse til at bruge dyssens sten til grund, men senere stoppede den stedlige formand for fredningsrå- det dette (konens udsagn). - På toppen af højen bygget en halvstor vindmølle, der bruges til opladning af akkumulator, man lovede straks at fjerne denne mølle og udbedre den forvoldte skade. Ved lejlighed bør ste- det besigtiges. Bevokset med græs og lidt buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1. Henimod Loddens østlige Ende findes Resterne af en beskadiget Langdysse, 54' lang, 22' bred, med Længderetning i Nord-Syd. Af Randstenene, som i Længdesiderne ere 3-4' høie, i Enderne indtil 6' høie, ere bevarede: mod Nord 2 Sten, mod Vest 13, mod Syd 3 Sten; mod Øst findes endnu alle Randsten bevarede. Jordhøi, 2-3 Fod høi. Af Graven i Midten af Langdyssen findes kun 2 Sten, som ligge omvæltede. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, meget tilgroet (se S.M.). Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, N-S, 1 x 9 x 20 m. Randsten: N. 3; Ø. 11; S. 2; V. 10. Midt paa Højen ligger en større Sten, der dog for Størstedelen fornylig er kløvet med Stenhammer. Sidesten af et eventuelt Kammer nedenunder ses ikke, og er der et saadant har det næppe lidt Overlast paa Grund af Dækstenens Ødelæggelse. Et Par af Randstenene har fornylig faaet mindre Stykker afkløvet. - Dengang Statshusmandsbruget blev oprettet (vist 1921) blev der givet Tilladelse til at bruge Dyssens Sten til Grund, men senere stoppede den stedlige Formand for Fredningsraadet dette (Konens Udsagn). - Paa Toppen af Højen bygget en halvstor Vindmølle der bruges til Opladning af Akkumulator, man lovede straks af fjerne denne Mølle og udbedre den forvoldte Skade. Ved Lejlighed bør Stedet besigtiges. Bevokset med Græs og lidt Buske. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, N-S. Højen måler ca. 1 x 9 x 20 m. Den er tæt bevokset med løvtræer og tæt løvbuskads, der vanskeliggør nærmere beskrivelse. Midt på højen ligger 1 større sten, sprængt i 3 dele, rager ca. 0,4 m op over højen - intet synligt kammer. På grund af tæt bevoksning har jeg ikke talt randsten, højen synes at være intakt, fin pløjeafstand. Der er ingen mølle på højen mere. Området mellem dyssen og skel mod V er udyrket - samme bevoksning som på dyssen. Lille stendynge ca. 1 m SØ for dyssen. Den ligger på en skråning i et ret åbent landskab, ca. 50 m fra offentlig blind, smal vej. Ejer (gård NØ for dyssen) - ingen påtale. Kunne ved pleje blive **. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, i et ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Et løvtræ, en tjørn og en del tornekrat vokser på højen.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)