Gyrstinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-2

Fredningsnr.
342444

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse Ø-V 1 x 12 x 19 m. Randsten: S 7, Ø 5, V 1. Kamret helt forstyrret, kun 3 sten tilbage, hvoraf kun den ene på plads. Mod V umiddelbart op til højen en vandfyldt lille dam. Tæt bevokset med krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse ved Skoven 38'6" l. i ØNØ-VSV. c. 26' br. Nærmest østre Ende et nu forstyrret aflangt firkantet Gravkammer, der har haft samme Retning som Dyssen. 7 Randstene mod S., alle Randstene borttagne mod N., 4 Endestene, de tre omvæltede mod Ø.; der synes at have været lige saa mange mod V. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Ø-V, 1 x 12 x 19 m. Randsten: S. 7; Ø. 5; V. 1; Kamret helt forstyrret, kun 3 Sten tilbage, hvoraf kun den ene paa Plads. Mod Vest umiddelbart op til Højen en vandfyldt lille Dam. Tæt bevokset med Krat.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, Ø-V. Dyssen måler ca. 1 x 19 x 12 m og er noget forstyrret, særligt mod NV. Randsten S 7, Ø 5, N 1, V 1, areal mellem sten ca. 11 x 6 m. Omtrent på midten er en større lavning, mål ca. 4 x 4 m, hvor kamret har været. Heri er 4 sten, kun 1 sten mod SV (i Ø-V'lig retning) er in situ, antagelig bæresten. Der ligger flere mindre sten mod NV på højen, ældre marksten / sekundære sten fra højens grav. Umiddelbart V for dyssen er en ældre vandfyldt mergelgrav, hvor der ligger flere større og mindre sten. Der står et vildtfoderbræt ca. 3 m fra dyssen mod SV, ikke påtalt, da dyssen trænger til professionel pleje. Den er dog tæt bevokset med løvtræer og buske, der på denne årstid skjuler den. Der ligger en del kvas på dyssen. Den kunne ved pleje blive **. Den ligger på en skråning ned mod Frøsmose å, nær skovbryn mod V. Ca. 150 m til offentlig vej, rasteplads i skovbryn. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i et åbent landskab, nær skovbryn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)