Kyllingedysse
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-4

Fredningsnr.
342439

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, Kyllingedysse, 1,8 x 11 x 15 m. N-S. Randsten: N 2 (2 v.), Ø 8, S 6, V 5. Midtpartiet af højen bortgravet til en halv meters dybde. Kammer N-S, dannet af 2 sten i øst- og vestsiden, 1 sten i sydsiden. Bevokset med træer og græs i skov. NMI: ....... 1 sten i sydsiden og antagelig oprindelig 1 i nordsiden, men nu er her 2 mindre sten, antagelig senere anbragt. Bevokset .........
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1. Aflang, firkantet Jordhøi, 47' lang, 28' bred, 6-8' høi, med Længderetning: Nord-Syd, omgiven af Randsten og indesluttende en stensat Gravkiste. En Del af Randstenene ere borttagne mod Nord findes nu 2 staaende og 2 omstyrtede Sten; mod Øst 6 staaende; mod Syd 4 staaende, 1 halvt omstyrtet; mod Vest 7 staaende. den øverste Del af Jordhøien er bortgravet nærmest omkring Kisten; ellers er Høien vel bevaret. I Kisten ere kun 4 Sidesten synlige; Dæksten mangler. Graven synes at have været tømt og atter at være bleven fyldt. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Kyllingedysse", N-S, 1.8 x 11 x 15 m. Randsten: N. 2 + 2 væltede; Ø. 8; S. 6; V. 5. Midtpartiet af Højen bortgravet til en halv Meters Dybde. Kammer N-S, dannet af 2 Sten i Østog Vestsiden, 1 Sten i Sydsiden og antagelig oprindelig 1 i Nordsiden, men nu er her 2 mindre Sten, antagelig senere anbragt. Bevokset med Træer og Græs. I Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal restaurering
Journal nr.: 105/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kyllingedysse. Langdysse i N-S'lig retning, mål ca. 2 x 15 x 11 m, randsten N 4 (meget store), Ø 8, S 6, V 8 og der anes toppe ? af flere, randstenene måler 14 x 9 m, højfoden diffus 1-1,5 m udenom. Randsten op til 1 m over højside. En større sænkning i midten af højen, heri et aflangt kammer N-S, med 2 sten mod V og 2 mod Ø, 1 mod S og 1 mod N, mål 1,5 x 0,7 m (den ene Ø sten antagelig flækket), ingen dæksten. Stier i vegetation. Den ligger i løvskov, der hindrer videre udsyn, nær skov- stier, ca. 200 m til offentlig vej, holdeplads i skovbryn. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret langdysse med mellemstore randsten og kammerrest. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)