Skyttedysse
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-5

Fredningsnr.
342438

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, Skyttedysse, NØ-SV 8 x 14 m. Stærkt ødelagt, hø- jen næsten bortgravet. Randsten: NØ 4, NV 7, SV 2, SØ 6. Intet kammer. Ca. 9 m fra NØ-enden, en stenrække af 3 sten på tværs mellem de to længdesider. En sti går over langdys- sens SV-del. Bevokset med træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. "Skyttedysse" er en stærkt ødelagt Langdysse, 45' lang, 20' bred, med Længderetning: Nordøst-Sydvest. Af Randstenene ere følgende 2 1/2-3 1/2' høie Sten bevarede: mod Nordøst 3 staaende, 2 omfaldne; mod Nordvest 4 staaende, 3 omfaldne; mod Sydvest 3 omfaldne; mod Sydøst 5 staaende. Jordhøien indenfor Randstenene er næsten fuldstændig afgravet; ingen Levninger af Gravkister. Omtrent 24' fra Langdyssens nordøstre Ende strækker en Række Sten sig i lige Linie mellem Dyssens 2 Længdesider; i denne Stenrække, som deler Dyssen paa tværs, findes nu kun 3 Sten. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Skyttedysse", NØ - SV, 8 x 14 m., stærkt ødelagt, Højen saaledes næsten bortgravet. Randsten: NØ. 4; NV. 7; SV. 2; SØ. 6. Intet Kammer. Ca. 9 m. fra NØ.Enden, en Stenrække af 3 Sten paa tværs mellem de to Længdesider. En Sti gaar over Langdyssens SV.Del. Bevokset med Træer. I Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal restaurering
Journal nr.: 105/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skyttedysse, 1,4 x 16 x 10 m. Langdysse i NØ-SV'lig retning, mål 0,5 x 14 x 8 m med højfod 0,5-1 m udenom randstenene. Randsten NØ 4, NV 11, SV 2, SØ 12 (den ene under græs), flere end tidligere beskrevet. Omtrent i midten er en tværrække af 3 store sten. I den østlige halvdel er en lavning i overfladen, hvor der ses flere stentoppe og flint, fra sløjfet kammer. Måske samme i vestenden, vegetationen vanskeliggør iagttagelse. Den ligger nær skovsti, i tæt løvskov, ca. 600 m til offentlig vej, mulighed for parkering i skovbryn. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget dysse med stenrække i midten, skov hindrer dog udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)