Store Bøgeskov afd. 67 A
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-7

Fredningsnr.
342436

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse 0,7 x 9 m. Aflangt kammer i N-S dannet af 2 sten i hver langside og 1 mod N. 4 randsten mellem V og NV. Disse randsten usædvanlig små.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.6. Aflang Gravkiste uden Dæksten; Længderetning omtrent Nord Syd; oprindelig 2 Sidesten i hver Langside; 1 mangler nu, 1 er afsprængt; 1 Endesten mod Nord; Kisten er nu aaben mod Syd. Den omgivende omtrent 2' høie Jord- og Sten-Høi, 25' i Tværmaal dækker Kistens Sten til 1-2' fra Overkanten; ved Høiens Fod sees 2 Sten, som maa opfattes som Randsten. Kisten er sandsynligvis udgravet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 0.7 x 9 m. Aflangt Kammer i N - S, dannet af 2 Sten i hver Langside og 1 mod Nord. 4 Randsten mellem V og NV, disse Randsten usædvanlig smaa.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 0,9 x 9 m. Højen måler ca. 0,7 x 9 x 9 m med 3 mindre (ikke 4) randsten mod NV, i midten et aflangt kammer, mål ca. 2 x 0,5 m i N-S- lig retning, med sten der rager ca. 0,2 m op over højen. Der ligger lidt grene, kvas og andet affald på højen. Der er en parkeringsplads med grus ca. 3 m fra højfod. Højen ligger i udkanten af skoven, nær kildevæld ved skrænt ned mod Gyrstinge sø. Der er offentlig vej til parkeringspladsen. Parkeringspladsen burde afgrænses ved højen, da bilerne ellers kan køre op ad den uanseelige høj. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre runddysse, nær andre, ved Gyrstinge sø. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Skilt ved/til for fortidsmindet er slidt

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)