Store Bøgeskov afd. 67 A
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-8

Fredningsnr.
342435

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer N-S i høj, 0,5 x 9 m. 3 randsten ses af kamret er 4 bæresten tilbage, nemlig vestsidens 2 sten, nordsidens ene sten og 1 af østsidens antagelig opr. 2 sidesten. Bevok- set m. træer. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.5. Aflang Gravkiste uden Dæksten; Længderetning: Nord-Syd; 2 Sidesten i hver Længdeside; 1 mod Nord; nu aaben mod Syd; Kisten er rimeligvis udgravet. Omgivende rund Høi af Sten og Jord, 30' i Tværmaal, 2-3' høi; ved Foden mindst 4 Randsten. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer N-S i Høj, 0.5 x 9 m. 3 Randsten ses. Af Kamret er 4 Bæresten tilbage, nemlig Vestsidens 2 Sten, Nordsidens ene Sten og 1 af Østsidens antagelig oprindelig 2 Sidesten. Bevokset med Træer. I Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 1 x 9 m. Højen måler ca. 0,5 x 9 x 9 m. Der ligger 3 sten mod V, ret spredt. Omtrent midt på højen er et kammer i N-S'lig retning. Der er 2 bæresten mod N, 2 mod Ø (den ene forskubbet mod SØ), 1 mod N, indre mål ca. 2 x 0,5 m. Der er ingen dæksten, dog flere større sten nær højen bl. a. mod N. Der skar sig en skovsti NØ, N og NV om højen, mod V og N er et bækleje, den ligger ca. 300 m fra offentlig vej. Bæresten rager ca. 0,5 m op over højen. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre dysse, ved skrænt ned mod Gyrstinge sø. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)