Store Bøgeskov afd. 67 A
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-9

Fredningsnr.
342434

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj 0,8 x 9 x 24 m (NV-SØ). En enkelt randsten ses i langhøjens østre hjørne. 3 m S for denne langhøj findes en rund høj 0,5 x 8 m, muligvis tidligere sammenhængende med langhøjen. Græsgroet med ringe træbevoksning. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.7. Langhøi, aflang firkantet med afrundede Hjørner, 75' lang 30' bred, til den ene Side 3-4', til den anden 4-5' høi, Længderetning omtrent Nord til Vest- Syd til Øst. Kun 1 Sten synlig som ligger omstyrtet ved Høiens Nord-Ende. 10' sydlig for Langhøien findes en rundet Høi, 27' i Tværmaal og af samme Høide som Langhøien. Denne Høi har sandsynligvis oprindelig hørt til Langhøien og er bleven afskaaren fra denne ved en Gravning. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 0.8 x 9 x 24 m. (NV-SØ), en enkelt Randsten ses i Langhøjens østre Hjørne., 3 m. syd for denne Langhøj findes en rund Høj 0.5 x 8 m., muligvis tidligere sammenhængende med Langhøjen. Græsgroet med ringe Træbevoksning. I Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Højen måler ca. 0,8 x 24 x 9 m i NV-SØ'lig retning. Mod NV er der væltet et større træ, og i rodnettet var flere sten, og der lå en randsten ? mod NØ-hjørnet. Ca. 3 m S for denne en rund høj, mål ca. 0,5 x 8 x 8 m, kan høre til langhøjen, afskåret af hulvej ? eller seperat høj. Højen ligger ca. 4 m fra skovvej, ca. 250 m fra offentlig vej, nær skovbryn og Gyrstinge sø, samt andre dysser. Bevoksning hindrer tildels videre udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Langhøj i skovbryn ved Gyrstinge sø, nær andre anlæg. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Små selvsåede løvtræer samt store træer dækker langhøjen.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)