Store Bøgeskov afd. 93
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-10

Fredningsnr.
342443

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer i lav høj 0,25 x 8 m. Kamret (NV-SØ) har 2 bære- sten i hver langside og 1 mod NV. Dækstenen bragt på plads.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. En aflang, firkantet Gravkiste, oprindelig omgiven af en nu næsten fuldstændig afgravet Høi af Jord og Sten. Kisten dannes af 2 Sten i hver Længdeside, 1 i Smalsiden mod Nordvest; dens Lændgderetning er: Nordvest-Sydøst. Alle Sidestenene ere skredne noget indad og en Del afkløvede; Dækstenen er afvæltet for 7-9 Aar siden. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer i lav Høj, 0.25 x 8 m. Kamret (NV-SØ) har 2 Bæresten i hver Langside og 1 mod NV. Dækstenen bragt paa Plads.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 1,4 x 8 m. Dyssekammer i rund høj, mål ca. 0.4 x 8 x 8 m (lidt højere end tidligere beskrevet). Aflangt kammer i NV-SØ'lig retning, åbning mod SØ, indvendige mål ca. 1,5 x 0,6 m. En større dæksten (1 m høj) hviler på de 3 vestlige sten. I alt 2 sten mod S, 2 mod N, 1 mod V, omtrent lige store. Lidt flintafslag synligt i overfladen. Den ligger på en moræneflade, ret højt i ældre bøgeskov, uden megen underskov, ca. 250 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre dysse nær skovsti, synlig og let tilgængelig. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Ligger i ung bøgeskov.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)