Store Bøgeskov afd. 89 B
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-13

Fredningsnr.
342441

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rester af et kammer, opr. or. Ø-V. Nu står kun vestre ende- sten og flyttet lidt mod nord ligger en stor overligger. Skønnes fredningsv. på grund af stedet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4. En meget stor Overligger og 1 Sidesten ere Levninger af en Dysse, som er bleven Ødelagt i de sidste Aar; rimeligvis en Runddysse. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af et Kammer, oprindelig orienteret Ø-V. Nu staar kun vestre Endesten og flyttet lidt mod Nord ligger en stor Overligger. Skønnes fredeningsværdig paa Grund af Stedet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest, 1,8 x 15 m. Kammerrest, retning uvis. En dæksten hviler mod S på en sten, der lige anes i overfladen. S herfor er 3 sprængte større stenstykker, den vestlige en bæresten ? Ligger på højning, mål ca. 15 x 15 x 0,8 m over terræn. I nyplantning med graner 0,5 m fra bæresten. Udflydende højkanter. Graner 0,5 m høje. Højen bevokset med hindbærkrat og gamle stubbe. Omtrent 200 m til landevej og ca. 100 m SV for 3424-40. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Dækstenen må væree væltet siden sidste tilsyn. Ligger nu nord for de tre bæresten hvoraf det formodentlig kun er den vestlige der står på rette plads. Højresten er bevokset med græs, mos og bregner. I dag er granerne 15-20 meter høje.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)