Fredskovminde Skovridergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040105-38

Fredningsnr.
342461

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 1 x 45 x 15 m orienteret i N-S. Overfladen dækket af mange større sten. Mod syd rester af et stenkammer, en stor jordfast bæresten i retning N-S. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.4. Paa Skovrider-Gaardens Mark ligger en næsten fuldstændig opbrudt og ødelagt Langdysse, oprindelig omtrent 130' lang, 30' bred med Længderetning: Syd til Vest- Nord til Øst. I den sydlige Ende findes endnu 1 Sidesten af en stor Gravkiste, der har havt samme Længderetning som hele Dyssen. Næsten alle Randsten ere borttagne, og Høien, der væsentlig bestod af Sten, er sløifet. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1950 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt langdysse opr. 42 x 10 m, S t.V-N t.Ø. I Sydenden har været et kammer. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse (sløjfet ?). På 4-cm kortet er der afsat en dysse, NØ for Lille Bøgeskov ml. Kr. Flinterup og Gyrstinge. Dyssen måler ca. 0,6 x 45 x 15 m i N-S'lig retning. Den har en uregelmæssig overflade, hvor der ligger mange store sten (omkring 0,5 m2), antagelig optagne randsten ? Måske enkelte randsten in situ. I S-enden er en større aflang sten, bæresten fra kammer i N-S'lig retning. Den er bevokset med store løvtræer, ligger i ager lige N for skovbryn ved skråning ned mod Frøsmose å. Den kunne restaureres / udgraves og blive et *** anlæg, velbeliggende i dysserigt område, ca. 250 m til skovvej og 900 m til offentlig vej. (Ikke rettet henvendelse til ejer). ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse (sløjfet) - velbeliggende ved 2 åer, nær skovbryn - i dysserigt område. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2683
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2683
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse 1 x 45 x 15 m orienteret N-S. Overfladen dækket af mange større sten. Mod syd rester af et stenkammer, en stor jordfast bæresten i retning N-S. I ager.

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Museal restaurering
Journal nr.: 2012-7.23.03/ROM-0203
Kulturstyrelsen
Museal retablering

Litteraturhenvisninger  (0)