Fredskovminde Skovridergaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040105-38

Fredningsnr.
342461

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, 1 x 45 x 15 m orienteret i N-S. Overfladen dækket af mange større sten. Mod syd rester af et stenkammer, en stor jordfast bæresten i retning N-S. I ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.4. Paa Skovrider-Gaardens Mark ligger en næsten fuldstændig opbrudt og ødelagt Langdysse, oprindelig omtrent 130' lang, 30' bred med Længderetning: Syd til Vest- Nord til Øst. I den sydlige Ende findes endnu 1 Sidesten af en stor Gravkiste, der har havt samme Længderetning som hele Dyssen. Næsten alle Randsten ere borttagne, og Høien, der væsentlig bestod af Sten, er sløifet. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt langdysse opr. 42 x 10 m, S t.V-N t.Ø. I Sydenden har været et kammer. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse (sløjfet ?). På 4-cm kortet er der afsat en dysse, NØ for Lille Bøgeskov ml. Kr. Flinterup og Gyrstinge. Dyssen måler ca. 0,6 x 45 x 15 m i N-S'lig retning. Den har en uregelmæssig overflade, hvor der ligger mange store sten (omkring 0,5 m2), antagelig optagne randsten ? Måske enkelte randsten in situ. I S-enden er en større aflang sten, bæresten fra kammer i N-S'lig retning. Den er bevokset med store løvtræer, ligger i ager lige N for skovbryn ved skråning ned mod Frøsmose å. Den kunne restaureres / udgraves og blive et *** anlæg, velbeliggende i dysserigt område, ca. 250 m til skovvej og 900 m til offentlig vej. (Ikke rettet henvendelse til ejer). ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse (sløjfet) - velbeliggende ved 2 åer, nær skovbryn - i dysserigt område. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1985 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse 1 x 45 x 15 m orienteret N-S. Overfladen dækket af mange større sten. Mod syd rester af et stenkammer, en stor jordfast bæresten i retning N-S. I ager.

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Museal retablering


Billeder

6366
6368
6378
6384