Kirke-Flinterup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-2

Fredningsnr.
342422

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse-vrag 1,7 x 15 x 31 m. Enkelte randsten og andre sten. Tinglyst tekst 1985: Langdysse orienteret Ø-V. 2 x 31 x 15 m. Randsten, 5 i nordside, 1 i vest, 1 i syd. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1.Matr.Nr.9[[5]]. Langdysse, 70' lang, 24' bred, Længderetning: Østsydøst-Vestnordvest, næsten fuldstændig sløifet. Kun 5 Randsten ere bevarede; den nogle Fod høie Jord- og Sten-Høi er delvis sløifet; Gravkisten er borttaget. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Langdysse (af S.M. henført til Matr.Nr. 9). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse-Vrag, 1.7 x 15 x 31 m. Enkelte Randsten og andre Sten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse i Ø-V'lig retning, mål ca. 2 x 31 x 15 m (højere end beskrevet). Der ser ud til at være bevaret enkelte randsten, mod N (i V-enden) var 3 + 2 sekundære sten på række, mod V 1 og S 1, alle mindre sten under 1/2 m2 i overflade. Overfladen er ret ujævn med en større lavning i midten, ca. 0,7 x 3 x 2 m i uregelmæssig form. Enkelte marksten. Der vokser enkelte løv- og taks-træ ? på højen samt enkelte små graner (under 0,5 m) - uvist om de er plantet/selvsået. Ikke påtalt for ejer. Der er en større rævegrav i højens Ø-side. Dyssen er fredningsværdig synes jeg, stor og velbeliggende. Ligger ret højt i åbent landskab, ca. 350 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2653
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse orienteret Ø-V. 2 x 31 x 15 m. Randsten, 5 i nord-side, 1 i vest, 1 i syd. I ager.

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2653
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)