Store Bøgeskov

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-64

Fredningsnr.
342462

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Dysserest, 0 x 7 x 5 m, orienteret Ø-V. Spredt ses flere formodede randsten. I midten 2 bæresten til et stenkammer. I skov.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest (sløjfet?). Større og mindre randsten i uregelmæssig runding omkring kammerrest, mål ca. 0 x 7 x 5 m (orienteret Ø-V). Der er bevarede randsten (større) og flere mindre sekundære ? Omtrent i midten 2 bæresten til (kantet) kammer, ant. med åbning mod SØ, ingen dæksten. Højen flere steder lidt lavere end omgivelserne, -20 cm. Der ses en del flint på stedet og der er flere mindre sekundære stenlægn. Ligger ca. 20 m fra skovvej, 1,1 km fra offentlig vej og ca. 1 km SV for 3424-36. I løvskov (udsyn vanskeligt) ved skråning ned mod lavning mod NØ-Ø. Kunne ved pleje / udgravning få en vis seværdighed, i område med forskellige dyssetyper. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1985 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dysserest, 0 x 7 x 5 m, orienteret Ø-V. Spredt ses flere formodede randsten. I midten 2 bæresten til et stenkammer. I skov.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra VNV