Kirke-Flinterup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-1

Fredningsnr.
342420

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer i høj 0,6 x 11 m. Nu 8 randsten, men adskillige af dem næppe på den oprindelige plads. I højen et stenkammer 1 x 2 m (Ø-V) bestående af 6 svære bæresten (2 i hver lang- side 1 for hver ende). Overliggeren ligger væltet ud Ø for kammeret på højen. Hvorvidt anlægget har været en lang- eller runddysse uvist. Bevokset med græs og buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. Tæt nordøst for Huset, ikke langt fra Skjellet til Lille Bøgeskov, findes en aflang firkantet Gravkiste, omgiven af en nu omtrent ligesidet, firkantet Høi af Jord og Sten, omtrent 3 Fod høi; det hele en Levning af en Langdysse, hvor Længderetning sandsynligvis har været: Vest-Øst. ved de 2 Sider af Høien hvis Tværmaal er omtrent 26 Fod, findes 10 Randsten indtil 5 Fod høie. Kisten med Længderetning omtrent i Vest-Øst har to Sten i hver Langside, 1 i hver Ende. Kisten er udgravet i en Dybde af 4 Fod. Dækstenen er afvæltet og afsprængt. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydligere Langdysse [syd for sb.17](se S.M.) har ingen Endesten mod V. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer i Høj, 0.6 x 11 m. Nu 8 Randsten, men adskillige af dem næppe paa den oprindelige Plads. I Højen et Stenkammer 1 x 2 m. (Ø-V) Bestaaende af 6 svære Bæresten (2 i hver Langside, 1 for hver Ende). Overliggeren ligger væltet ud øst for Kamret paa Højen. Hvorvidt Anlæget har været en Lang- eller Runddysse uvist. Bevokset med Græs og Buske. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 1,2 x 10 x 8 m. Dysse i høj, der måler ca. 0,6 x 10 x 8 m (tidligere større) i Ø-V'lig retning. Der ses 5 randsten (og 1 udenfor rækken) mod S, mod Ø 2. Midt i højen er et kammer i Ø-V'lig retning med 2 bæresten mod S, 2 N, 1 V og 1 tærskelsten mod Ø, indre mål ca. 1,5 x 0,7 m. Der ligger en større sten Ø for kamret, antagelig afvæltet dæksten. Kamret rager ca. 0,6 m op over højen. Ingen synlig fredningssten. Den ligger ret højt i et ret åbent landskab, ca. 100 m fra markvej og 250 m fra offentlig vej. På højen lå der enkelte sten og andet affald (næsten dækket af vegetation), og der havde været afbrændt et lille bål i kanten af højen. Jeg lagde besked på gården SV for højen om at pløje ½-1 m fra højen, det ulovlige i sten, affald og bål - affaldet skulle fjernes inden årets udgang. Hvis ikke de var ejere, da give besked videre (ingen hjemme). ** Seværdighedsforklaring ** Dysse i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)