Juliedal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-3

Fredningsnr.
342417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 0,5 x 15 x 20 m Ø-V. 19 randsten. Kammer ses ikke, nogle større sten på højen har vel hørt dertil.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I et tæt Tornebuskads s.v. paa Lodden ligger en Langdysse, hvis Udseende og Dimensioner kun vanskelig kan angives. Længden er c.42' i NV-SØ. Bredden uvis. Randstenene synes for største Delen at være tilstede (i dobbelt Række ??), 3 ses for Enden. Sprængt og flyttet (?) Dæksten til et Gravkammer paa Midten af Dyssen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 0.5 x 15 x 20 m. (Ø-V). 19 Randsten. Kammer ses ikke, nogle større Sten paa Højen har vel hørt dertil.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse i Ø-V'lig retning, mål ca. 0,5 x 20 x 15 m. Opgav at tælle randsten p.g.a. tilgroning, men ser ud til at være intakt, indhegnet for kreaturer og ligger med græs omkring. Højoverfladen i V-enden er noget uregelmæssig, og mod N både inden- og udenfor randstenene ligger 4 større stenstykker, måske fra sprængt overligger til kammer ? Den ligger ret lavt i terræn, nær et moseområde mod NV. Markvej nær højen (indkørsel til gården), ca. 300 m til offentlig vej. Der lå noget udsavet brænde nær højen og enkelte gamle redskaber (ind mod gården) - ikke påtalt, skæmmer ikke. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, nær moseområde i åbent landbrugsland. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)