Vilsted

Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-4

Fredningsnr.
342414

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/3 1887, Sorø akademi. Dekl. udstedt af gdr. Ras- mussen Andersen. Afmærkn.: MS 1891. Runddysse. Højens diam. 19 m. 19 randsten. Kammer aflangt firkantet i N-S og dannet af 1 sidesten mod Ø, 2 mod V og 1 mod N. Mod S en lavere karmsten. I forlængelse af kisten mod S er 2 gangsten. Over kisten og delvis også dækkende gangen, en vældig overligger. Usædvanlig smukt mindesmærke.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.7. Sydlig for Gaarden, tæt Øst fra Markveien fra Vilsted til Store Bøgeskov, ligger en særdeles vel bevaret, anselig og smukt bygget Dysse. Den runde, ovenpaa flade Høi af Jord og Sten, 40' i Tværmaal og 5' høi, er omgiven af en tæt Kreds af store Sten, 5-7' høie. Jordhøien har oprindelig strakt sig udenfor disse Randsten; det at den er bortpløiet tæt ind til Stenene har foranlediget, at nogle af disse ere omstyrtede; mindst 4 Fod udenfor hver af Randstenene burde henligge upløiet. Af Randstenene ere kun enkelte borttagne, 15 staa opreist, 1 er halvt omfalden, 3 ere omstyrtede. Den aflange Gravkiste i Høiens Midte er fuldstændig bevaret; Længderetning: Nord til Øst-Syd til Vest; 1 Sidesten mod Øst, 2 mod Vest; 1 Endesten i Nord og Syd; den sidste 1 1/2' lavere end de øvrige Sidesten i Kisten; 2 Gangsten mod Syd. Alle disse Sten dækkes af Jordhøien til 1 1/2' fra Overkanten. Den smukke Overliggers høieste Punkt er 4 1/2' over Høiens Overflade. Kisten er fyldt med Sten og Flintskjærver indtil den sydlige Endestens Overkant og er sikkert ikke udgravet. Bevoksning: 1983: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Højens Diam. 19 m. 19 Randsten. Kammer aflangt firkantet i N-S og dannet af 1 Sidesten mod Øst, 2 mod Vest og 1 mod Nord. Mod Syd en lavere Karmsten. I Forlængelse af Kisten mod Syd er 2 overfor hinanden staaende Gangsten. Over Kisten og delvis ogsaa dækkkende Gangen, en vældig Overligger. Usædvanlig smukt Mindesmærke.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 2,8 x 18 m. Den måler ca. 1,3 x 18 x 18 m med et aflangt kammer i midten i N-S'lig retning. Der er 2 bæresten mod V, 1 mod N, 1 mod Ø. 1 tærskelsten mod S og 2 gangsten, indre mål ca. 1 x 1 m med flintafslag i bunden. Der er 19 store randsten om højen, med rimelig pløjeafstand. Stor dæksten, ca. 1,5 m op over højen. Højen er tilgroet med græs, nælder og skærmplanter. Den ligger ca. 100 m fra offentlig vej, på skråning nær Flædemose mod Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret runddysse med store randsten, i åbent landskab nær ådal og sø. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Meget imponerende dyssekammer med store randsten.

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Herredstegninger