Vilsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-6

Fredningsnr.
342415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 20 m med 14 randsten og sekskantet kammer med 5 side- sten, 1 tærskelsten og ØSØ for kamret 2 gangsten. Flyttet bort fra kamret ligger ved dette en stor overligger. Ret tæt kratbevokset. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med 5 sidet Gravkammer (se S.M.); Stendiget midtover Højen er ikke Skjel mellem Lodder. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.7 x 20 m. med 14 Randsten og sekskantet Kammer med 5 Sidesten, 1 Tærskelsten og ØSØ for Kamret 2 Gangsten. Flyttet bort fra Kamret ligger ved det en stor Overligger. Ret tæt Kratbevoksning. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 2,7 x 15 m. Dyssehøjen måler nu 1,7 x 15 x 15 m med spor af afpløjet fod. I midten er et omtrent 6-kantet kammer (ca. 1 x 1 m) med åbning SSØ (1 tærskelsten og 2 gangsten). Dækstenen er flækket og der ligger 1 stykke mod NV og mod SØ, så kamret er åbent, hvor der ligger flintafslag. Om højen er der flere randsten, mod V i 2 rækker (ene højere end anden). Tværs over højen er en yngre "stenrække", fra ældre stengærde ? SØ-NV'lig retning. Ingen synlig fredningssten. Dækstenen rager nu ca. 1 m op over terræn. Opgav at tælle randsten p.g.a. sekundære sten og tilgroning, ser ud til at være til stede. Bad ejer på Duebjerggård om at pløje 1 m fra højen fremover (ældre dame), ikke fjerne sten, kræver faglig viden. Højen ligger ret højt i terræn med vidt udsyn, ca. 300 m til offentlig vej. Glemte at få (ejerens) postadresse. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse i åbent landskab, nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)