Vilsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-7

Fredningsnr.
342412

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/10 1891, gdr. Anders Frederiksen i henh. til re- servation i skøde fra Sorø Akademi. Afmærkn.: MS 1907, gdr. Petersen, Ny Sonnerup. Høj, 1,7 x 17 m aflang, heri firsidet kammer (N-S) dannet af 1 stor sten mod V 2 mod Ø 1 mod S og 1 mod N. En stor overligger på plads over den nordlige del af kisten. Ved si- den af kamret ligger en stor sten antagelig overligger i sin tid for kamrets sydlige del. Bevokset med græs, et stør- re buskagtigt træ og lidt ris. I ager. NMI: Høj aflang, 1,7 x 10 x 17 m ..........
Undersøgelsehistorie

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.5. En aflang firkantet Gravkiste med Dæksten, omgiven af en lav, rund Høi. Kisten hvis Længderetning er omtrent Nord-Syd dannes af 5 Sidesten, alle omtrent lige høie, og 1 Dæksten, som er gledet noget ud fra den oprindelige Plads, og hvis søndre Ende er afsprængt. Sidestenene rage 2 1/2', dækstenen 6' op over Høiens øverste Jordlinie. Kistens Indre er foroven fyldt med løse Sten, om det er udgravet er uvist; Dybden under Dækstenen er omtrent 2'. Den omgivende Høi er nu 22' i Tværmaal og har tidligere været noget større. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Langdysse, berøvet sine Randstene, endnu indesluttende et rektangulært Gravkammer i NØ-SV. Langdyssen har haft samme Retning. (se S.M. Nr.5). Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, aflang, 1.7 x 10 x 17 m. Heri firsidet Kammer (N-S) dannet af 1 stor Sten mod Vest, 2 mod Øst, 1 mod Syd og 1 mod Nord. en stor Overligger paa Plads over den nordlige Del af Kisten. Ved Siden af Kamret ligger en stor Sten, antagelig Overligger i sin Tid for Kamrets sydlige Del. Bevokset med Græs, et større buskagtigt Træ og lidt Ris. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 3,1 x 17 x 14 m. Højen måler ca. 1,7 x 17 x 14 m i N-S'lig retning. Omtrent i midten er et aflangt kammer, der indvendig måler ca. 1,2 x 0,5 m. Det har 1 stor sten mod V, 2 Ø, 1 S, 1 N med en overligger, der hviler på den nordlige del af kisten, ca. 1,4 m over terræn. Der er en stor sten ca. 1 m S for kamret. Højen er tæt bevokset med buskads og krat. Der er smidt nogle sten op ad højside, mod S. Dyssen ligger på kanten af morænebakke med vidt udsyn, ca.100 m fra markvej og 600 m fra offentlig vej. Fortalte (ejer) om det ulovlige i marksten på højen, aftalte ingen fremover. Han har kun haft gården i 2 år, sten før hans tid. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, der ligger højt i landskabet nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum