Hellestrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-8

Fredningsnr.
342418

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/7 1879, godsejer P. Bruun de Neergaard. Langdysse Ø-V 2 x 18 x 27 m. 17 randsten ses. Intet kammer ses. Stærkt bevokset med krat og mindre træer. I ager. In- gen gravninger kan ses at være foretaget i højen.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den fredlyste Langdysse helt overgroet og ikke til at beskrive. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (Ø-V), 2 x 18 x 27 m. 17 Randsten ses. Intet Kammer ses. Stærkt bevokset med Krat og mindre Træer. I Ager. Ingen Gravninger kan ses at være foretaget i Højen.

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usigneret og udateret plan.

1943 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Høj mål ca. 2 x 20 x 16 m, i Ø-V'lig retning. Intet kammer synligt, pænt hvælvet høj. Randsten : V 2, N 7, Ø 3, S 7, in situ eller nedvæltede. Pløjeafstand 0,5 - 1 m fra højfod. Der ligger flere marksten på højside. Ingen spor af kammer eller ældre gravninger. Højen ligger nedenfor mindre bakkehæld, nær skovbryn. Bad ejer undlade at lægge sten fremover. Den ligger ca. 100 m fra offentlig grusvej, i åbent landskab nær skovbryn. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret høj, i åbent landskab nær skov. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Tornekrat, nælder og seks store løvtræer vokser på højen.

2014 Museal restaurering
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.