Afd.48 B
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-10

Fredningsnr.
342411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Hellestrup Hgd. 19a (Nordskov afd. 48B) Høj beskadiget idet ca. 1/5 af den mod S er bortgravet. Heri aflangt firkantet kammer (N-S) ca. 1 x 2 m. Kamret dannet af 1 bæresten mod V og 2 mod Ø, 1 mod N. Kammerets afslut- ning mod S er en noget lavere tærskelsten. Overliggeren er efter at have været afvæltet igen lagt over kamret og hvi- ler nu på vestre og østre bæresten. NMI: .....østre bæresten. Har dog snarest oprindelig også hvilet på nordre sidesten - for atter at komme til det synes stenen at burde drejes et stykke vest om sin mid- terakse.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1. Aflang firsidet Gravkiste med Længderetning omtrent i Nord-Syd; 2 Sidesten i den ene Side, 1 i den modstaaende Side; 1 Sten i hver Ende; Endestenen mod Syd 2 1/2' lavere end Kistens andre Sten. Dækstenen er afvæltet og Kisten udgravet i en Dybde af 5 1/2'. Den omgivende, runde Høi af Sten og Jord, som oprindelig gik omtrent til Overkanten af Kistens Sten, 40' i Tværmaal, er beskadiget ved en dyb Gravning mod Syd, mindre paa den øvrige Overflade. Bevoksning: 1983: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, beskadiget, idet ca. 1/5 af den mod Syd er bortgravet. heri aflangt firkantet Kammer (N-S) ca. 1 x 2 m. Kamret dannet af 1 Bæresten mod Vest, 2 mod Øst og 1 mod Nord. Kamrets Afslutning mod Syd er en noget lavere Tærskelsten. Overliggeren er efter at have været afvæltet igen lagt over Kamret og hviler nu paa vestre og østre Bæresten.Har dog snarest oprindelig ogsaa hvilet paa nordre Sidesten - for atter at komme til det synes Stenen at burde drejes et Stykke vest om sin Midterakse.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 3,1 x 15 x 8 m. Højen er nu aflang, ca. 15 x 8 x 1,5 m, ældre afgravning mod S, hvor der er gravet ca. 1 m ned under terræn. Oprindelig en langdysse Ø-V (eller runddysse ?). Nær kanten til ældre nedgravning er et stort dyssekammer med 1 stor bæresten V, 1 N, 2 Ø og 1 tærskelsten S, stor over- ligger hviler på 2 sten (1 Ø + 1 V), kamret måler ca. 1,6 x 1 m. Bæresten rager nu ca. 1,6 m op over terræn. Der ses enkelte sten på højen (af ældre dato) men ingen randsten. Dyssen ligger ret højt i terræn, med mindre lavninger/vand- huller både mod N, SØ, ca. 10 m fra skovsti (ridesti), 150 m fra skovvej og 400 m fra offentlig vej - nær skovbryn. ** Seværdighedsforklaring ** Stort dyssekammer nær skovbryn. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)