Hellestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-12

Fredningsnr.
342419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 18 x 24 m. Ingen randsten ses. Midt på højen et usædvanlig stort dyssekammer uden overligger or. NNV-SSØ og af størrelse 2,5 x 0,9 m. To vældige stenblokke danner langsiderne og kan have støttet en overligger. Kortsiderne dannes af hver en sten, betydelig lavere end de to andre, snarest begge for tærskelsten at regne. I kamret kastet en del store sten og en del markflint på højsiden. Bevokset med tæt buskads i ager. NMI: .......tærskelsten at regne, en overligger kan ikke have støttet på dem. I kamret ........
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod S.Ø. en rund Høj, hvorpaa talrige Markstene ere sammendyngede. I Midten af Højen et rektangulært Gravkammer i NNV.- SSØ. 5'9" l. 2'8" br. bygget af 2 Side og 2 Endestene. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.7 x 18 x 24 m. Ingen Randsten ses. Midt paa Højen et usædvanlig stort Dyssekammer uden Overligger, orienteret NNV-SSØ og af Størrelse 2.5 x 0.9 m. To vældige Stenblokke danner Langsiderne og kan have støttet en Overligger. Kortsiderne dannes af hver en Sten, betydelig lavere en de to andre, snarest begge for Tærskelsten at regne, en Overligger kan ikke have støttet paa dem. I Kamret kastet en Del store Sten - og en Del Markflint paa Højsiden. Bevokset med tæt Buskads. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,1 x 20 x 16 m. Den måler ca. 1,7 x 20 x 16 m i N-S'lig retning. Kamret er omtrent midt på højen, NNV-SSØ, med 1 stor sten i hver langside og 1 mindre, lavere ved enderne, indre mål ca. 2 x 0,9 m, ingen overligger, bæresten ca. 0,4 m op. Nogle børn har lavet hule i kamret og i træer på højen, hvor der ligger lidt affald og sten gennem flere år. Fortalte ejer det ulovlige i affald og sten - han lovede at holde op med at placere sten fremover og prøve at få børn til at lade være at lege på højen (samme lovede ejer af hus S for højen). Lå ca. 100 m fra offentlig grusvej, på bakkeskråning. Ejer : se 3424-18. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2014 Museal restaurering
Journal nr.: KNV00075
Museum Sydøstdanmark
Museual reetablering.

Litteraturhenvisninger  (0)