Barnedys
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-2

Fredningsnr.
35238

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/7 1879, gdr. Peder Thomassen. Dyssekammer NØ-SV. 3 bæresten hvoraf de 2 udgør langsiderne og 1 den NØ kortside. 1 dæksten. Kamret står på en lille rest af højen 0,4 x 7 m.
Undersøgelsehistorie  (10)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved N. Skjel den fredlyste "Barnedys"; Jordhøjningen rund. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammmer NØ - SV. 3 Bæresten, hvoraf de 2 udgør Langsiderne og 1 den NØ Kortside. 1 Dæksten. Kamret staar paa en lille Rest af Højen, 0.4 x 7 m.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille højrest, firkantet afpløjet. Heri et rektangulært dyssekammer NNØ-SSV af 3 bæresten og 1 dæksten; åbent i SSV. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1993 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret og usigneret plan af dyssekammer

1993 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Planlagt rør-,kabelføring
Journal nr.: AMK 1997023
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Etablering af spildevandsledning.

2005 Museal besigtigelse
Journal nr.: AMK 1997023
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Ved besigtigelse af nedgravning af spildevandsledning, sås ingen fortidsminder.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)