Barnedys

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-2

Fredningsnr.
35238

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/7 1879, gdr. Peder Thomassen. Dyssekammer NØ-SV. 3 bæresten hvoraf de 2 udgør langsiderne og 1 den NØ kortside. 1 dæksten. Kamret står på en lille rest af højen 0,4 x 7 m.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved N. Skjel den fredlyste "Barnedys"; Jordhøjningen rund. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammmer NØ - SV. 3 Bæresten, hvoraf de 2 udgør Langsiderne og 1 den NØ Kortside. 1 Dæksten. Kamret staar paa en lille Rest af Højen, 0.4 x 7 m.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille højrest, firkantet afpløjet. Heri et rektangulært dyssekammer NNØ-SSV af 3 bæresten og 1 dæksten; åbent i SSV. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1993 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret og usigneret plan af dyssekammer

1993 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Planlagt rør-,kabelføring
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Etablering af spildevandsledning.

2005 Museal besigtigelse
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Ved besigtigelse af nedgravning af spildevandsledning, sås ingen fortidsminder.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

6694
6701
Herredstegninger