Topshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-4

Fredningsnr.
362329

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/3 1878, gdr. Niels Frederiksen med kurator gdr. Claus Nielsen. Jfr. Antiqvariske Ann. I, s. 357. Afmærkn.: MS 1887. Dyssekammer (Ø-V) aflangt firkantet, dannet af 4 bæresten (hvoraf 2 mod S) og 1 tærskelsten mod Ø og 2 gangsten mod Ø, 1 dæksten. Står i en urørt stenomsat, lidt buskklædt fir- kant, 7 x 10 m Ø-V og noget forhøjet i forhold til den øv- rige mark. Smukt mindesmærke.
Undersøgelsehistorie  (13)
1857 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1857 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1862 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1862 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Dysse (Tegn. i Museets Arkiv). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer ( Ø - V ) aflangt firkantet, dannet af 4 Bæresten (hvoraf de 2 mod Syd) og 1 Tærskelsten mod Øst, 2 hinanden modstaaende Gangsten mod Øst. 1 Dæksten. Staar i en urørt stenomsat, lidt buskklædt Firkant 7 x 10 m. Ø - V og noget forhøjet i Forhold til den øvrige Mark. Smukt Mindesmærke.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer på højrest. Højresten måler ca. 0,8 (skema:3,3 m) x 11 x 7 m i ØNØ-VSV'lig retning. Der findes mindre sten i et 4 kantet område om kisten, ser ud til at være et sekundært anlæg, (ret små randsten i en lidt uregelmæssig og høj placering i forhold til højfod). Højen er ret flad og sten fyldt her inden for aflang kiste med gang i samme retning som højresten, med 1 bæresten V, 2 S, 1 N og 1 tærskelsten Ø samt 2 gangsten og 1 dæksten, der rager ca. 2,5 m op over højen,. Kistemål ca. 1,5 x 1 m Der vokser en hyld i gangen og lidt småbuske på højen samt mindre planter og græs - god pløjeafstand. Enkelte større sten i kanten af højen er antagelig rigtige randsten, mod N 4. Intet tegn på nyere skader. Findes ret højt i landskabet på skråning mod Ø-SØ, ca. 125 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1993 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usigneret og udateret plan af dyssekammer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)