Asehøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-8

Fredningsnr.
362331

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28-9-1935, H.P. Pedersen & hustru. Høj, Asehøj, 1,7 x 11 m med rest af jættestue. Kun SV halv- del af kamret er bevaret (2,5 x 7 m) og består af 9 sten. Fra den SØ langvæg går mod SØ en gang ca. 1 m bred og 7 m lang, dens SV-side er helt bevaret og består af 7 sten, her- iblandt 2 karmsten. I gangens NØ-side er bevaret 2 sten, heraf 1 karmsten. Fjernet 2 m fra kamret ligger en tærskel- sten. Anvendelse af tørmur ses i såvel gang som kammer. Græsgroet med lidt buske i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I "Asehøj" Rester af en forstyrret Gangbygning med et c. 24' l. indtil 8' br. og Gang i SØ. - Omridsene af det halve Kammer og lidt af Gangen kunne endnu spores. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1934 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 76/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ant. herfra Oldsager i Sorø Museum. Udgr. af Graver Lassen 1934 [ikke rigtigt].

1934 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 76/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Privat udgravning
Journal nr.: 714/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Asehøj", 1,7 x 11 m. med Rest af Jættestue. Kun SV. Halvdel af Kamret er bevaret (2.5 x 7 m.), og bestaar af 9 Sten. Fra den SØ. Langvæg gaar ]gaar[ mod SØ. en Gang, ca. 1 m. bred og 7 m. lang, den SV. Side er helt bevaret og bestaar af 7 Sten, heriblandt 2 Karmsten. I Gangens NØ. Side er bevaret 2 Sten, heraf 1 Karmsten. Fjernet 2 m. fra Kammeret ligger en Tærskelsten. Anvendelse af Tørmur ses i saavel Gang som Kammer. Græsgroet med lidt Buske. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Asedysse. Mål: ca. 2 x 11 m. Jættestuerest, orienteret NØ-SV Den SV del af kamret er bevaret med 9 bæresten + 1 mod NØ i sekundær placering. Indre mål: ca. 7 x 2,5 m. Gang mod Ø-SØ ca. 1 m bred og 7 m lang og består mos S af 5 gangsten + 2 karmsten, mod N af 1 gangsten og 1 kantsten (nærmest kammeret). På højsiden ligger en mindre, ret flad sten = tidligere tærskelsten ? Enkelte flade sten ses ved kammeret og i gangen (bedre bevaret = tørmur) Ingen dæksten. Den er bevokset med græs (slået) og enkelte ældre løvtræer (ene 1 æbletræ) ved kammeret. Ret højt i terræn, nær nyere parcelhus og fabrik, ca. 50 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Tidligere udgravet jættestue, ret højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-414
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Et ulovligt 1x1 m bredt og 30 cm dybt hul var gravet i sydsiden af jættestuens gangparti. Den forstyrrede tørmur blev restaureret og hullet udfyldt med stenfyldt materiale og tørv. Den brudte højoverflade blev dækket med græstørv. Se beretning.

1995 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7856/95 (SN 613-414)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Et træ i jættestuens gang blev fældet. Gangens manglende bæresten blev markeret med en tørvevæg med tørv fra højoverfladen. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld. Den opgravede højfyld blev fordelt ud over højen og tilsået med græs. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)